Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Tisíciletá tradice české měny

1. 5. 2016 - 30. 5. 2016, Národní knihovna Ivana Vazova Plovdiv

Výstava Tisíciletá tradice české měny, která ukazuje mincovní poklady numizmatické sbírky Východočeského muzea, se v roce 2016 prezentovala v bulharském Plovdivu. Na bulharské verzi spolupracovalo Východočeské muzeum, Národní knihovna Ivana Vazova a Sdružení Čechů, Slováků a přátel – Plovdiv.

Výstava se poprvé představila veřejnosti v USA v roce 2013, v březnu 2016 byla instalována v Atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze.

Výstava představuje rozsáhlou numizmatickou sbírku muzea, která v současné době čítá přes 50 tisíc předmětů. Přibližuje historické tradice současné české měny, které sahají až do poloviny 10. století. Netradiční formou ukazuje hlavní mezníky měnového vývoje, jimiž český stát, který v období středověku a raného novověku představoval hlavního evropského vývozce mincovního stříbra, přispěl k dějinám peněžního oběhu.

Dějiny české měny jsou v širším evropském kontextu představeny na 11 výstavních panelech fotografiemi a galvanoplastickými kopiemi vzácných historických mincí, které podle sbírkových originálů zhotovil restaurátor VČM Michal Vojtěchovský. Část je věnována současné české korunové měně, existující od roku 1993.