Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

ŠEBESTA D.: Příspěvek ke geomorfologickým poměrům povodí Ostrovského potoka: 3–20.
PRAUSOVÁ R., NOVOHRADSKÁ J., DĚDEK T., KLOUČEK J.: Současný stav flóry, fauny brouků a management v přírodní rezervaci Přesypy u Rokytna: 21–52.
CHLADOVÁ B., PRAUSOVÁ R.: Dřeviny areálu Fakultní nemocnice v Hradci Králové: 53–80.
VÁVRA M.: Botanický průzkum přírodní památky Tůň u Hrobic – stav v roce 2023 před revitalizací lokality: 81–103.
AMBROŽOVÁ L., BEZDĚK A., KOZEL P., MACHAČ O., PERLÍK M., WALTER J.: Příspěvek k faunistice členovců CHKO Železné hory a okolí Hradce Králové a Pardubic: 105–128.
MACHAČ O., HIDALGOVÁ Š.: Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) PP Farář: 129–137.
BALAŠOVÁ H.: Vážky přírodní památky Farář a potoka Ležák: 139–149.
MLEJNEK R., SVOBODA A.: Rákosníčci (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) přírodní rezervace U Houkvice v blízkosti Týniště nad Orlicí: 151–159.

Contents

ŠEBESTA D.: Contribution to geomorphological conditions of river basin of Ostrovský potok brook (Middle Bohemia): 3–20.
PRAUSOVÁ R., NOVOHRADSKÁ J., DĚDEK T., KLOUČEK J.: Current state of the flora, fauna of beetles and management in the Přesypy u Rokytna Nature Reserve: 21–52.
CHLADOVÁ B., PRAUSOVÁ R.: Woody plants in the campus of the University hospital in Hradec Králové: 53–80.
VÁVRA M.: Botanical research of the Nature Monument Tůň u Hrobic – a state in 2023 before restoration: 81–103.
AMBROŽOVÁ L., BEZDĚK A., KOZEL P., MACHAČ O., PERLÍK M., WALTER J.: Contribution to the faunistics of arthropods of Železné hory and Hradec Králové and Pardubice surroundings: 105–128.
MACHAČ O., HIDALGOVÁ Š.: Spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of Farář Nature Monument: 129–137.
BALAŠOVÁ H.: Dragonflies of the Farář Nature Monument and the Ležák brook. 139–149.
MLEJNEK R., SVOBODA A.: Reed beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) of the U Houkvice Nature Reserve, Týniště nad Orlicí: 151–159.

Práce a studie 29/2023