Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

ŠEBESTA D.: Příspěvek ke geomorfologickým poměrům povodí Javorky: 3–22.
SEDLÁČKOVÁ J., PRAUSOVÁ R.: Šíření severoamerické dřeviny střemchy pozdní (Prunus serotina) v přírodní rezervaci Příhrazské skály v CHKO Český ráj: 23–39.
KADRMASOVÁ P., PRAUSOVÁ R.: Srovnání sítiny smáčknuté (Juncus compressus) a sítiny Gerardovy (Juncus gerardii) z hlediska jejich morfologie a výskytu na lokalitě „Louka naproti rybníku Smilek“ (Holice v Čechách): 41–50.
NOVÁK P.: Kostival hlíznatý úzkolistý (Symphytum tuberosum subsp. angustifolium) ve východních Čechách: 51–55.
TRÁVNÍČEK P.: Brouci (Coleoptera) areálu lomu Prachovice a jím dotčených oblastí v okolí Vápenného Podolu: 57–76.
MACHAČ O.: Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) lomu Prachovice: 77–84.
TAJOVSKÝ K., MACHAČ O., KOCOUREK P., STAŠIOV S., DOLEJŠ P., ZDRÁHALOVÁ Z., TUF I. H.: Výsledky myriapodologické a isopodologické exkurze v CHKO Železné hory: 85–92
BALAŠOVÁ H.: První nález lesklice skvrnité (Somatochlora flavomaculata) v chráněné krajinné oblasti Železné hory: 93–95.

Contents

ŠEBESTA D.: Contribution to geomorphological conditions of Javorka River basin (Eastern Bohemia): 3–22.
SEDLÁČKOVÁ J., PRAUSOVÁ R.: Spread of the north-american woody species of Prunus serotina in the Příhrazské skály nature reserve in the Český ráj Protected Landscape Area: 23–39.
KADRMASOVÁ P., PRAUSOVÁ R.: Comparison of Juncus compressus and Juncus gerardii from the point of their morphology, and occurence in the locality of “Meadow near Smilek Pond” (Holice v Čechách): 41–50.
NOVÁK P.: Symphytum tuberosum subsp. angustifolium in Eastern Bohemia: 51–55.
TRÁVNÍČEK P.: Beetles (Coleoptera) in the area of the Prachovice quarry and areas affected by it around Vápenný Podol: 57–76.
MACHAČ O.: Spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of limestone quarry Prachovice: 77–84.
TAJOVSKÝ K., MACHAČ O., KOCOUREK P., STAŠIOV S., DOLEJŠ P., ZDRÁHALOVÁ Z., TUF I. H.: Results of myriapodological and isopodological excursion in the Železné hory Protected Landscape Area: 85–92.
BALAŠOVÁ H.: First documented record of Somatochlora flavomaculata in the Železné hory PLA: 93–95.

Práce a studie 28