Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

VÍTEK J.: Geomorfologie údolí Dřevíče v severovýchodních Čechách - 3
TŮMA J.: Translokace hořčíku u Avena sativa L. v závislosti na hnojení draslíkem - 25
HORNÍK.J., HRÁZSKÝ Z.: Polopřirozená travní společenstva jako významná refugia chráněných a ohrožených druhů rostlin – situace ve vybraných modelových územích okresu Chrudim - 31
PRAUSOVÁ R., TRUHLÁŘOVÁ K.: Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) v evropsky významné lokalitě Vražba v lesním komplexu u obce Habřina na Královéhradecku - 83
DUCHOSLAV M.: Flóra a vegetace přírodní památky Chrašická stráň na Chrudimsku - 111
MÍKOVCOVÁ A.: Malakofauna přírodní památky Broumarské slatiny - 133
DOLANSKÝ J.: Poznámky k morfologii, fenologii a stanovištním nárokům zápřednic Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) a Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 (Araneae, Miturgidae). - 137
DOLANSKÝ J., ŘEZÁČ M., KŮRKA A.: Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae) – nový druh pavučenky v České republice - 143
FARKAČ J., BÁRTA F., MORAVEC J.: Nové údaje o rozšíření střevlíka Linnéova, Carabus linnei (Coleoptera: Carabidae)
na území CHKO Železné hory - 145
ROTTER M.: Nové nálezy motýlů (Lepidoptera) v Orlických horách a Podorlicku – XIII - 153
LEMBERK V.: Obratlovci přírodní rezervace Bošínská obora (okres Ústí n. O.) - 157
PRAUSOVÁ R.: Výskyt invazních rostlin v nivě spojené Orlice mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí - 173
ŠŤASTNÝ M.: Koprník štětinolistý (Meum athamanticum Jacq.) na Lomnicku - 177
PRAUSOVÁ R.: Dva významné nálezy ohrožených druhů rostlin v přírodní rezervaci Mazurovy chalupy v roce 2008 (okres Pardubice) - 181
Barevná příloha

Contents

VÍTEK J.: Geomorphology of the Dřevíč river valley in the Northeastern Bohemia - 3
TŮMA J.: Magnesium translocation in Avena sativa in dependence on potassium fertilization - 25
HORNÍK J., HRÁZSKÝ Z.: Semi-natural grasslands are important refuge for protected and endangered plant species – the situation in two selected model areas in district of Chrudim, Czech Republic - 31
PRAUSOVÁ R., TRUHLÁŘOVÁ K.: Adenophora liliifolia in the European important locality Vražba in the forest complex near the illage Habřina, at the outskirt of Hradec Králové - 83
DUCHOSLAV M.: Flora and vegetation of the Chrašická stráň nature monument (East Bohemia) - 111
MÍKOVCOVÁ A.: Molluscs of the Broumarské slatiny Natural Monument (Eastern Bohemia, Czech Republic) - 133
DOLANSKÝ J.: Contribution to the knowledge of the morphology, phenology and environmental factors of the yellow sac spiders Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) and Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 (Araneae, Miturgidae). - 137
DOLANSKÝ J., ŘEZÁČ M., KŮRKA A.: Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae) – a new spider species
in the Czech Republic - 143
FARKAČ J., BÁRTA F., MORAVEC J.: New records of the distribution of the ground-beetle Carabus linnei (Coleoptera: Carabidae) from the Železné hory Protected Landscape Area - 145
ROTTER M.: New finding moths (Lepidoptera) of the Orlické hory Mts. and their foothills – XIII - 153
LEMBERK V.: Vertebrates of the Bošínská obora Nature Reserve (East Bohemia, Ústí n. O. district) - 157
PRAUSOVÁ R.: Alien plants in the Orlice river floodplain between Hradec Králové and Týniště nad Orlicí - 173
ŠŤASTNÝ M.: Meum athamanticum Jacq. in Lomnice nad Popelkou environs - 177
PRAUSOVÁ R.: Two important endangered plant species in the natural reserve Mazurovy chalupy (district Pardubice) - 181
Color annex

cover_prace_a_studie_16_2009.jpg