Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obsah

Jiří Hille: Úvod k nové řadě publikace - 6
Doc. RNDr. Jan Vítek: Pseudokrasové tvary na Kozákovském hřbetu - 7
Mgr. Jaroslav Jirásek: Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny - 21
PaedDr. A. Kačírek, M. Rotter: Motýli Orlických hor a Podorlicka III. - 34
RNDr. František Bárta: Obojživelníci okresu Chrudim a ChKO železné hory v roce 1992 - 49
Josef Vrána: Výskyt a hnízdění kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Broumovské vrchovině - 59

Krátká sdělení

Tomáš Bělka, Josef Vrána: Nálezy rejska horského (Sorex alpinus) u Nového Města nad Metují - 65
RNDr. František Bárta: Holub doupňák (Columba oeans L.) hnízdí v Železných horách - 66

Contents

Jiří Hille: Introduction to the new serie publications - 6
Doc. RNDr. Jan Vítek: Pseudokarst land forms in the Kozákov ridge - 7
Mgr. Jaroslav Jirásek: The meaningful landscape elements in the Lanškroun's hollow - 21
PaedDr. A. Kačírek, M. Rotter: Butterflies of the Orlické hory Mts. and their foothills (III) - 34
RNDr. František Bárta: Amphibians in the District of Chrudim and in the Železné hory Mts. Protected Landscape Area in the year 1992 - 49
Josef Vrána: Occurence and breeding of the Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) in the Broumov Highlands - 59

Short messages

Tomáš Bělka, Josef Vrána: Occurence of the Alpine Shrew (Sorex alpinus) near Nové Město nad Metují - 65
RNDr. František Bárta: The Stock Dove (Columba oeans L.) breeds in the Železné hory Mts. - 66

cover_prace_a_studie_1_1993.jpg