Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 6/1995

Panurus 6/1995Obsah

ČESÁK J.: Ptactvo Újezdského rybníka a jeho blízkého okolí - 1
BARTOŠ J.: Příspěvek k poznání hnízdní binomie t'uhýka obecného (Lanius collurio) na Ústeckoorlocku - 47
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Přezimování pěvušky modré (Prunella modularis) na Pardubicku - 56
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Výskyt brkoslava severního (Bombycilla garrulus) na Bohdanečsku a průběh poslední invaze v•letech 1988/89 – 1991/92 - 59
BĚLKA T.: Šest mláďat na hnízdě čápa bílého (Ciconia ciconia) - 67
LEMBERK V.: Hnízdní výskyt hýla rudého (Carpodacus erythrinus Pall.) ve východních Čechách v letech 1993 - 1994 - 73
BÁRTA F.: Výsledky odchytu ptáků na rybníce Hluboký v okrese Chrudim v letech 1990 až 1994 - 83
HORÁČEK L.: Populační hustota datla černého (Dryocopus martius) v lesích východně od Hradce Králové - 91
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Úspěšný návrat husy velké (Anser anser) na rybníky Bohdanečska – 93
LEMBERK V.: Husa velká (Anser anser) hnízdí na Pardubicku - 97
POTŮČEK J.: Opětovné pozorování volavky bílé (Egreta alba) v okolí Bohdanečského rybníka (o. Pardubice) - 99
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Druhý zástih hýla rudého (Carpodacus erythrinus) na Bohdanečsku - 101
JANOUŠEK M.: Výskyt rybáka bělokřídlého (Chlidonias leucoptera Temm.) a rybáka bahenního (Chlidonias hybrida Pall.) na Svitavsku - 103
POLÁK M., JANOUŠEK M.: Neúspěšné zahnízdění volavky popelavé (Ardea cinerea) na Svitavsku - 105
REJL J.: Příspěvek k hnízdnímu rozšíření skorce vodního (Cinclus cinclus) v Orlických horách - 107
LEMBERK V.: Neobvyklé hnízdění střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes) uvnitř lidské stavby - 109

Contents
ČESÁK J.: Birds of the Újezd lake and its neighbourhood - 1
BARTOŠ J. Contribution to nesting bionomie of red-becked shrike (Lanius collurio) in Ústí nad Orlicí district - 47
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Wintering of hedge sparrow (Prunella modularis) in the Pardubice region - 56
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Occurrence of waxwing (Bombycilla garrulus) near Bohdaneč (East Bohemia) and the course of the latest invasion in 1988/89 - 1991/92 - 59
BĚLKA T. Six young ones on a white stork (Ciconia ciconia) nest - 67
LEMBERK V.: Nesting of scarlet grosbeak (Carpodacus erythrinus Pall) in East Bohemia - 73
BÁRTA F.: Results of netting birds on the Hluboký fishpond near the Libáň village (East Bohemia,
Chrudim district) in 1990-94 - 83
HORÁČEK L.: Density of natality ofBlack Woodpecker (Dryocopus martius) in the forest east of Hradec Králové - 91
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Succeful comeback of greylag goose (Anser anser) to Bohdaneč fishponds - 93
LEMBERK V.: Greylag goose (Anser anser) is nesting in the Pardubice district - 97
POTŮČEK J.: Great white egret (Egretta alba): another watch near the Bohdaneč lake - 99
ŠTANCL L., ŠTANCLOVÁ H.: Another catch of scarlet grosbeak (Carpodacus erythrinus) in the
Bohdaneč area - 101
JANOUŠEK M.: Occurence of White-winged Black Tern (Chlidonias leucoptera) and Whiskered
Tern (Chlidonias hybrida Pall) in Svitavy region - 103
POLÁK M.: Unsuccessful nesting of the Gray Heron (Ardea cinerea) in Svitavy region - 105
REJL J.: On dipper's (Cinelus cinelus) nesting in Orlické mountains - 107
LEMBERK V.: Uncommon nesting of wren (Troglodytes troglodytes) inside on building - 109