Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 5/1993

Obsah

Lemberk V.: Vliv antropických zásahů na ornitocenózu okolí Pardubic v letech 1976-1988 – 3
Štancl L.: Zimování východočeské populace pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) a zimní výskyt tohoto druhu v oblasti východních Čech – 25
Volf Z.: Nález potáplice severní (Gavia arctica) v Orlických horách – 29
Vrána J.: Pozorování zedníčka skalního (Tichodrama muraria) v Teplicko-adršpašských skalách - 33

Contents

Lemberk V.: Influence of antropis intervantion to ornithocenose around Pardubice in 1976-1988 – 3
Štancl L.: The winter range of eastern Bohemia population of Blackcap (Sylvia atricapilla)and winter occurences this species in East Bohemia – 25
Volf Z.: The find of Black-throated Diver (Gavia arctica) in the Orlické mts. region – 29
Vrána J.: The occurence of Wallcreeper (Tichodrama muraria) in the territory of Teplicko-adršpašské skály - 33

panurus_5_cover.jpg