Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 31/2022

Obsah

Hellinger R.: Avifauna přírodní památky Ptačí ostrovy v letech 2020–2022. 1–17.
Prskavec K.: Obecné shrnutí a diskuse výsledků dlouhodobého sledování zimního chování sýkor (Paridae) v jabloňových sadech v rozdílných okolních krajinách. 19–25.
Vodnárek D.: Výskyt dudka chocholatého (Upupa epops) v Krkonoších a v Podkrkonoší ve 21. století. 27–32.
Krejčík J.: Pravidelné hnízdění morčáka velkého (Mergus merganser) na Labi u Přelouče. 33–38.
Kafka P.: Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) jako dominantní kořist výra velkého (Bubo bubo). 39–41.
Mach J.: Zánik hnízdní populace kavky obecné (Corvus monedula) ve Svitavách. 43–46.
Peitner M.: Predace hnízda straky obecné (Pica pica) luňákem červeným (Milvus milvus) na Ústeckoorlicku. 47–49.
Macháň J. & Kadava L.: Ornitologická pozorování 2021. 51–72.

Contents

Hellinger R.: Birds of Natural monument Birds islands in years 2020–2022. 1–17.
Prskavec K.: General summary and discussion of the results of long-term monitoring of winter behavior of tits (Paridae) in apple tree orchards in different landscape types. 19–25.
Vodnárek D.: An occurence of the Eurasian Hoopoe (Upupa epops) in the Krkonoše Mountains and surrounding countryside in the 21st century. 27–32.
Krejčík J.: Regular breeding of Goosander (Mergus merganser) on the Elbe River near Přelouč. 33–38.
Kafka P.: The Black-headed gull (Chroicocephalus ridibundus) as the most numerous prey of the Eurasian Eagle-owl (Bubo bubo). 39–41.
Mach J.: Extinction of breeding population of the Western Jackdaw (Corvus monedula) in Svitavy. 43–46.
Peitner M.: Magpie‘s (Pica pica) nest predated by the Red Kite (Milvus milvus) at Damníkov, district of Ústí nad Orlicí. 47–49.
Macháň J. & Kadava L.: Ornithological observations 2021. 51–72.

Panurus 31/2022