Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 30/2021

OBSAH

Jirečková A.: Avifauna lokality Mendryka na Svitavsku: 1–26.
Krejčík J.: Pobočkový pták roku 2020 husice nilská (Alopochen aegyptiaca) – hnízdění a aktuální výskyt ve východních Čechách: 27–40.
Diviš T. & Vaněk J.: Nové hnízdní nálezy dudka chocholatého (Upupa epops) v letech 2020 a 2021 v okresech Náchod a Trutnov: 41–50.
Kadava L.: Poznámky k současnému rozšíření slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky: 51–60.
Kadava L.: První zimování labutě malé (Cygnus columbianus) ve východních Čechách: 61–66.
Česák J.: Husice nilská (Alopochen aegyptiacus) v roce 2021 vyhnízdila na hradě Kunětická hora: 67–69.
Macháň J. & Kadava L.: Ornitologická pozorování 2020: 71–101.

CONTENTS

Jirečková A.: Bird abundance in Mendryka, Svitavy district: 1–26.
Krejčík J.: Egyptian Goose (Alopochen aegyptiaca), the East Bohemian Bird of the Year 2020 – Regional breeding and current occurrence: 27–40.
Diviš T. & Vaněk J.: New breeding records of Eurasian Hoopoe (Upupa epops) in districts of Náchod and Trutnov in 2020–2021: 41–50.
Kadava L.: Notes to the current breeding occurrence of the White-spotted Bluethroat (Luscinia svecica cyanecula) in the Rožďalovické ponds Special protection area: 51–60.
Kadava L.: First wintering of Tundra Swan (Cygnus columbianus) in the Eastern Bohemia region: 61–66.
Česák J.: Successful breeding of Egyptian Goose (Alopochen aegyptiaca) in the Kunětická hora castle in 2021: 67–69.
Macháň J.: & Kadava L.: Ornithological observations 2020: 71–101.

Panurus 30