Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 28/2019

Obsah

Kavka M.: Porovnání stavu avifauny na Vrabcovsku (Kutnohorsko) v letech 1938–1955 a 1998–2018. . . 1
Škobluk P.: Kroužkování ptáků na Josefovských loukách v letech 1975–2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Mach J.: Výsledky víkendového výzkumného tábora „Malá Haná 2017“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kadava L. & Vaněk J.: Výsledky Víkendového výzkumného tábora „Kopidlnsko 2018“. . . . . . . . . . . . . 75
Mach J.: První úspěšné hnízdění husy velké (Anser anser) v okrese Svitavy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Jasso L.: Maximální počty pěvušky podhorní (Prunella collaris) na Sněžce a ve Sněžných jamách v letech 2015–2018. . 95
Kadava L.: Vysoká agregace čápa černého (Ciconia nigra) na Třesickém rybníku na Královéhradecku v roce 2018 . . 99
Vrána J. & Kadava L.: Ornitologická pozorování. . .. 101

Contents

Kavka M.: A comparison of bird communities in the Vrabcov region, District of Kutná Hora, in periods 1938–1955 and 1998–2018. . . 1
Škobluk P.: Bird ringing in the Josefov Meadows Bird Reserve in the period 1975–2017. . . . . . . . . . 59
Mach J.: Report from the weekend research camp “Malá Haná 2017”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....67
Kadava L. & Vaněk J.: Report from the weekend research camp “Kopidlnsko 2018”. . . . . . . . . . . . . . 75
Mach J.: The first documented successful breeding of the Greylag Goose (Anser anser) in the Svitavy District. .. 91
Jasso L.: Maximal numbers of adult Alpine Accentor (Prunella collaris) on the Sněžka mountain and in Śnieżne Kotły in the period 2015–2018. . . 95
Kadava L.: An unusually high abundance of the Black Stork (Ciconia nigra) at Třesický pond (District of Hradec Králové) in summer 2018. . . 99
Vrána J. & Kadava L.: Ornithological observations . . . 101

Panurus 28/20119