Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 27/2018

Obsah

Diviš T.: Zkušenosti s vyhledáváním hnízd některých druhů dravců a poznámky k jeho metodice . . . . . 1
Praus L.: Dvacet let hnízdění zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) na Pardubicku. . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kavka M. & Křivský J., ml.: Potápky (Podicipedidae) na Kutnohorsku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Stránský F.: Husa velká (Anser anser) v ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kadava L.: Neobvykle početné nocoviště vran (Corvus corone/cornix) na Královéhradecku. . . . . . . . . 53
Diviš T.: Samec rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus) v roli pěstouna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Paclík M.: Smíšená snůška sýkory koňadry (Parus major) a sýkory modřinky (Cyanistes caeruleus)
ve stromové dutině. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Praus L.: Zimní výskyt bramborníčků černohlavých (Saxicola rubicola) na Mělnicku . . . . . . . . . . . . 67
Jasso L.: Konipas bílý anglický (Motacilla alba yarrellii) v Podkrkonoší. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Vrána J.: Recenze knihy: Mikulica O., Grim T., Schulze-Hagen T. & Stokke B. G. 2017:
The Cuckoo. The Uninvited Guest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Vrána J. & Kadava L.: Ornitologická pozorování 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79


Contents


Diviš T.: Methods and field experiences of nest searching of selected Birds of Prey species. . . . . . . . . . 1
Praus L.: Twenty years of Red-Crested Pochard (Netta rufina) breeding occurence in district
of Pardubice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kavka M. & Křivský J., ml.: Grebes (Podicipedidae) in the Kutná Hora region. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Stránský F.: Increasing numbers of Greylag Goose (Anser anser) in the Rožďalovické ponds
Special protection area. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kadava L.: Unusual numbers of roosting Crows (Corvus corone/cornix) in Hradec Králové district . . . 53
Diviš T.: Male of Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus) helped parents of Black Redstart
(Phoenicurus ochruros) to feed their nestlings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Paclík M.: Mixed brood of Great Tit ( Parus major) and Blue Tit (Cyanistes caeruleus)
in a tree cavity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Praus L.: Winter records of Stonechats (Saxicola rubicola) in Mělník district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Jasso L.: Pied Wagtail (Motacilla alba yarrellii) recorded in the Krkonoše mountains neighborhood. . . . 73
Vrána J.: Book Review: Mikulica O., Grim T., Schulze-Hagen T. & Stokke B. G. 2017:
The Cuckoo. The Uninvited Guest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Vrána J. & Kadava L.: Ornithological observations 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Panurus 27