Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 25/2016

OBSAH

MACH J.: Třicet pět let hnízdění labutě velké (Cygnus olor) v okrese Svitavy 1
URBÁNEK L.: Avifauna okolí větrného parku Janov 15
PRAUS L. & ŠIFTA J.: Hnízdění chocholoušů obecných (Galerida cristata) v Mladé Boleslavi a okolí
v roce 2016 31
DIVIŠ T.: Víkendový výzkumný tábor 2013 – „Významné ornitologické lokality okresu Náchod“ 43
KREJČÍK J.: Výskyt a hnízdění poláka malého (Aythya nyroca) na rybníku Černý Nadýmač
na Pardubicku v letech 2013–2015 51
KAVKA M.: Výskyt a hnízdění vlhy pestré (Merops apiaster) na Kutnohorsku na počátku 21. století 59
PRSKAVEC K.: Zimní populace sýkor (Paridae) ukončily v extrémně teplých zimách nocování
v umělých dutinách rozmístěných v jabloňových sadech 63
JASSO L.: Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) poprvé zastižen v Českém ráji 67
MÜCKSTEIN P.: První jarní výskyt labutě zpěvné (Cygnus cygnus) v Chráněné krajinné oblasti
Žďárské vrchy 69
PRAUS L. (ed.): Ornitologické zajímavosti 73
KADAVA L. & VRÁNA J.: Ornitologická pozorování 77

CONTENTS

MACH J.: Breeding monitoring of the Mute Swan (Cygnus olor) in district of Svitavy
in years 1980–2015 1
URBÁNEK L.: Bird abundance in vicinity of the Janov windfarm 15
PRAUS L. & ŠIFTA J.: The breeding and nest success of Crested Lark (Galerida cristata)
in the suburbs of Mladá Boleslav in 2016 31
DIVIŠ T.: The weekend research camp “Notable bird areas of the Náchod district 2013” 43
KREJČÍK J.: The occurence and breeding of the Ferruginous Duck (Aythya nyroca)
on the Černý Nadýmač fishpond in the period 2013–2015 51
KAVKA M.: The occurrence and breeding of the European Bee-eater (Merops apiaster)
in district of Kutná Hora in 2002–2016 59
PRSKAVEC K.: The end of winter roosting of tits (Paridae) in artificial cavities placed in
apple tree plantations 63
JASSO L.: The first observation of the Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis) in the Bohemian
Paradise region 67
MÜCKSTEIN P.: The first spring occurence of the Whooper Swan (Cygnus cygnus)
in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area 69
PRAUS L. (ed.): Ornithological notes 73
KADAVA L. & VRÁNA J.: Ornithological observations 77

Panurus 25