Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 22/2013


OBSAH


PRAUS L.: Současné rozšíření chocholoušů obecných (Galerida cristata) ve východních Čechách
ČESÁK J.: Rozměry vajec a velikost ptačích snůšek v okolí Pardubic
VANĚK J.: VVT 2012 – „Les Království a Přírodní park Hrádeček“
MULÁČEK R.: První prokázané hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) na rozhraní středních a jižních Čech a „smíšená rodinka“ s kachnou divokou (Anas platyrhynchos)
URBÁNEK L.: Hnízdění hýla rudého (Carpodacus erythrinus) u Litomyšle
RICHTR J. & VRÁNA J.: První pozorování křivky bělokřídlé (Loxia leucoptera) na Svitavsku
PEŠEK B. & ZAJÍC J.: Mandelík hajní (Coracias garrulus) na Královéhradecku v roce 2013
HAMPL R. & SITKO J.: Úmrtí mladého čápa černého (Ciconia nigra) infikovaného motolicí Cathaemasia hians
PACLÍK M. (ed.): Ornitologické zajímavosti
VRÁNA J. & KADAVA L. (eds): Ornitologická pozorování

CONTENTS

PRAUS L.: The current distribution of the Crested Lark (Galerida cristata) in the eastern Bohemia. 1–18.
ČESÁK J.: Egg and clutch sizes of birds in the region of Pardubice. 19–35.
VANĚK J.: The weekend research camp „Království forest and Hrádeček nature park 2012“. 36–46.
MULÁČEK R.: The first documented breeding of the Goldeneye (Bucephala clangula) on the central-southern Bohemia border and a mixed brood with the Mallard (Anas platyrhynchos). 47–51.
URBÁNEK L.: Breeding of the Scarlet Rosefinch (Carpodacus erythrinus) near the town of Litomyšl. 52–55.
RICHTR J. & VRÁNA J.: The first observation of Two-barred Crossbill (Loxia leucoptera) in the Svitavy Distrikt. 56–57.
PEŠEK B. & ZAJÍC J.: An occurence of European Roller (Coracias garrulus) in the Hradec Králové District in 2013. 58–60.
HAMPL R. & SITKO J.: A juvenile Black Stork (Ciconia nigra) death associated with a Cathaemasia hians trematode infestation. 61–63.
PACLÍK M. (ed.): Ornithological notes. 64–70.
VRÁNA J. & KADAVA L. (eds.): Ornithological observations. 71–105.

Panurus sv.22/2013