Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 2/1990

Obsah

Čihák K., Hromádko M., Beran J.: Akce Balt v Orlických horách v letech 1979-1983 – 5
Štancl L., Štanclová H.:Lžičák pestrý Anas clypeata L. – jeho výskyt, tah a hnízdění na Bohdanečsku a okolí – 31
Francová P.: Sezónní změny avifauny v údolí Zlatého potoka v Železných horách – 41
Koza V.: Hnízdí racek černohlavý Larus melanocephalus v Čechách? – 51
Bárta F.: Hnízdění a potrava mláďat výra velkého Bubo bubo L. v SPR Lichnice - 55
Bárta F.: Hnízdění kvíčaly obecné Turdus pilaris L. v letech 1981-1987 v kolonii u Černožic nad Labem – 59
Bartoš J.: Hnízdění krkavce velkého Corvus corax L. u Hnátnice v okrese Ústí n. Orl. – 63
Bárta F.: Krkavec velký Corvus corax L. hnízdí v Železných horách - 67
Horáček L.: Hnízdění holuba doupňáka Columb oenas L. u Vysokého Chvojna – 69
Horáček L.: Hnízdění křivky obecné Loxia curvirostra L. u Týniště n. O. – 72
Bárta F.: Hnízdění volavky popelavé Ardea cinerea L. u Černožic n. L. – 73
Bartoš J.: Trojí náhradní hnízdění ťuhýka obecného Lanius collurio L. – 77
Štancl L.: Kroužkovatelé Vč. a počet jimi okroužkovaných ptáků v roce 1989 – 79
Čihák K.: Z činnosti ornitologické sekce ČSOP při Správě CHKO Orlické hory – 91
Z činnosti Vč. pobočky ČSO v roce 1989 - 92
Pokuty pro autory – 93

Inhalt – contents

Čihák K., Hromádko M., Beran J.: Action Balt in the Orlické hory Mts., 1979-1983 – 5
Štancl L., Štanclová H.: Löffelente Anas clypeata L. Auftreten, Zug un Brüten im Bohdanečer Gebiet und dessen Umgebung - 31
Francová P.: Seasonal changes in the bird synusium inhabiting Údolí Zlatého potoka (Gold Stream Valley), Železné hory – 41
Koza V.: Brütet die Schwarzkopfmöve Larus melanocephalus Temm. in Böhmen? – 51
Bárta F.: Nesting and diet of Eagle Owl Bubo bubo L. in Lichnice State Nature Sanctuary - 55
Bárta F.: Nesting of Fieldfare Turdus pilaris L. in a colony near Černožice nad Labem between 1981 and 1987 – 59
Bartoš J.: Brutnachweis des Kolkraben Corvus corax L. bei Hnátnice im Kreis Ústí n. Orl. – 63
Bárta F.: Raven Corvus corax L. breeded in the Železné hory Highlands - 67
Horáček L.: Nestin of Stock Dove Columba oenas L. near Vysoké Chvojno – 69
Horáček L.: Fichtenkreuzschnabelbrut Loxia curvirostra L. bei Týniště nad Orlicí – 72
Bárta F.: Nesting of Grey Heron Ardea cinerea L. nera Černožice nad Labem – 73
Bartoš J.: Drei Nachgelege eines Neuntöteres Lanius collurio L. – 77
Štancl L.: Beringungsergebnisse der osteböhnischen Beringer im Jahre 1989 – 79

P2_cover_a.jpg