Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 21/2012

Obsah

ČESÁK J.: Ptáci přírodní rezervace Baroch v letech 2001–2011 - 3
JASSO L.: Podzimní tah ptáků v Krkonoších v letech 2001–2010 - 53
PRSKAVEC K.: Ubývání nocujících sýkor (Paridae) v umělých dutinách umístěných v produkčních výsadbách jabloní - 63
KAVKA M. & KŘIVSKÝ J.: Potáplice (Gaviiformes) na Kutnohorsku - 73
DIVIŠ T.: Osmnáctý ročník VVT „Broumovsko 2011“ - 79
KVEREK P. & TLÁSKAL I.: První dva záznamy pelichání slavíka tmavého (Luscinia luscinia) v České republice - 89
PACLÍK M.: Zimování jeřába popelavého (Grus grus) na Bohdanečsku - 97
KADAVA L.: Hnízdění atypicky zbarvených kachen divokých (Anas platyrhynchos) v Nymburce - 103
DIVIŠ T.: Pamětní knihy jako doplňkový zdroj dat a zajímavostí - 109
ONDROVÁ M.: Recenze knihy: Diviš T. 2011. Čáp bílý v Dolním Pometují – historie a současnost (Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při VČM, Pardubice, 67 str.) - 117
PACLÍK M. (ed.): Ornitologické zajímavosti - 119
KADAVA L. & VRÁNA J.: Ornitologická pozorování - 125
Errata k Panuru číslo 20/2011 - 152
Barevná příloha

Contents

ČESÁK J.: The birds of the Baroch Nature Reserve in 2001–2011 - 3
JASSO L.: Autumn migration of birds in the Krkonoše Mts. in 2001–2010 - 53
PRSKAVEC K.: The decrease in numbers of tits (Paridae) roosting in artificial cavities placed in apple tree plantations - 63
KAVKA M. & KŘIVSKÝ J.: Divers (Gaviiformes) in the Kutná Hora region - 73
DIVIŠ T.: The 18th annual weekend research camp „Broumovsko Protected Landscape Area 2011“ - 79
KVEREK P. & TLÁSKAL I.: The first two records of moulting Thrush Nightingales (Luscinia luscinia) in the Czech Republic - 89
PACLÍK M.: Wintering of the Common Crane (Grus grus) in the Lázně Bohdaneč region - 97
KADAVA L.: Nesting of atypically coloured Mallards (Anas platyrhynchos) in the town of Nymburk - 103
DIVIŠ T.: Chronicles as an additional source of data in natural history - 109
ONDROVÁ M.: Book review: Diviš T. 2011. [White Stork in Dolní Pometují – the past and the present]. (East Bohemian Branch of the Czech Society for Ornithology, Pardubice, 67 pp.) - 117
PACLÍK M. (ed.): Ornithological notes - 119
KADAVA L. & VRÁNA J.: Ornithological observations - 125
Errata to Panurus volume 20/2011 - 152
Barevná příloha

cover_panurus_21_2012(1).jpg