Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 19/2010

Obsah

VRÁNOVÁ S.: Zimování vodních ptáků v Pardubicích v letech 2003–2008 - 5
ČESÁK J.: Abnormální zbarvení peří u odchycených havranů polních (Corvus frugilegus) v Rábech u Pardubic - 33
ŘEPA P.: Rackovití (Laridae) a rybákovití (Sternidae) Tachovska - 37
KAVKA M. & KŘIVSKÝ J.: Výskyt rybáka dlouhoocasého (Sterna paradisaea) na Kutnohorsku v roce 2009 - 55
KŘIVSKÝ J. & KAVKA M.: Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) na Kutnohorsku v letech 2008 a 2009 - 59
VOLF V.: Neobvyklý útvar na noze pěnkavy jikavce (Fringilla montifringilla) a pěnkavy obecné (Fringilla coelebs) - 63
RŮŽIČKA M.: Hnízdní společenstva ptáků v sedmi lesních přírodních rezervacích na území Chráněné krajinné oblasti Železné hory - 67
MACH J.: Další zimní výskyt pěnice pokřovní (Sylvia curruca) v České republice - 91
KADAVA L., BARTONÍČEK J. & VOSÁHLOVÁ S.: Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) na Novobydžovsku a Hořicku - 93
PACLÍK M.: Ornitologické zajímavosti - 97
VRÁNA J. & ŽĎÁREK P.: Ornitologická pozorování 2009 - 103
Barevná příloha

Contents

VRÁNOVÁ S.: Wintering of waterfowl in Pardubice in 2003–2008 - 5
ČESÁK J.: Leucistic feathers in the plumage of Rooks (Corvus frugilegus) caught in Ráby in the District of Pardubice - 33
ŘEPA P.: Gulls and terns of the Tachov region - 37
KAVKA M. & KŘIVSKÝ J.: Occurrence of the Arctic Tern (Sterna paradisaea) in the Kutná Hora region in 2009 - 55
KŘIVSKÝ J. & KAVKA M.: Occurrence of the Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola) in the Kutná Hora region in 2008 and 2009 - 59
VOLF V.: Unusual growths on the legs of a Brambling (Fringilla montifringilla) and a Chaffinch (Fringilla coelebs) - 63
RŮŽIČKA M.: Avian breeding communities of seven forest reserves in the Železné hory Protected Landscape Area - 67
MACH J.: Another winter record of a Lesser Whitethroat (Sylvia curruca) in the Czech republic - 91
KADAVA L., BARTONÍČEK J. & VOSÁHLOVÁ S.: Breeding of the Montagu´s Harrier (Circus pygargus) in the Nový Bydžov and Hořice areas (Eastern Bohemia) - 93
PACLÍK M.: Ornithological notes - 97
VRÁNA J. & Pavel ŽĎÁREK P.: Ornithological observations 2009 - 103
Color annex

cover_panurus_19_2010(1).jpg