Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus 17/2008

Obsah

PAVEL V., BĚLKA T., DUBOVÁ Z. & HAVLÍČKOVÁ K.: Rozšíření a hnízdění skorce vodního (Cinclus cinclus) na Králickém Sněžníku - 3
WEIDINGER K.: Umístění hnízda, datum snůšky a velikost snůšky některých druhů pěvců ve východních Čechách - 15
DIVIŠ T.: Labuť velká (Cygnus olor) v okrese Náchod – historie osídlování a výsledky sčítání - 27
KVEREK P.: Pelichání adultních slavíků obecných (Luscinia megarhynchos) na Mladoboleslavsku - 43
KŘIVSKÝ J., KAVKA M. & ŠVARC V.: Hnízdění chocholouše obecného (Galerida cristata) v zemědělské krajině na Kutnohorsku a poznámky k jeho výskytu v České republice - 53
FEJFAR M.: VVT „Králicko 2007“ - 59
JELÍNEK M. & URBÁNEK L.: Výskyt rákosníka ostřicového (Acrocephalus paludicola) a rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon) v NPR Žehuňský rybník - 65
VRÁNOVÁ S. & ČESÁK J.: Deformace zobáků u havranů polních (Corvus frugilegus) a kavek obecných (Corvus monedula) na Pardubicku - 69
BEJČEK K., JASSO L. & DOLATA P.T.: Zimování hus běločelých (Anser albifrons) v centrech měst Železného Brodu a Hradce Králové - 77
PORKERT J.: Hnízdění rehka domácího (Phoenicurus ochruros) v uzavřeném prostoru půdy - 81
BUBÁK D.: Opakované hnízdění rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus) v jalovci obecném (Juniperus communis) - 83
JASSO L.: Neobvyklé hnízdění sýkory modřinky (Cyanistes caeruleus) ve starém hnízdě jiřičky obecné (Delichon urbica) pod mostem - 87
REJL J.: Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) v potravě káně lesní (Buteo buteo) - 89
RŮŽIČKA M.: Zimování bekasiny otavní (Gallinago gallinago) v Ptačí oblasti Žehuňský rybník – Obora Kněžičky - 91
VRÁNOVÁ S.: Neobvyklé potravní chování havranů polních (Corvus frugilegus) a kavek obecných (Corvus monedula) v Pardubicích - 93
SVOBODA A., PAVEL V., CHUTNÝ B. & TURČOKOVÁ L.: Konipas citrónový (Motacilla citreola) opět v Krkonoších - 95
JELÍNEK M. & URBÁNEK L.: Výskyt strnada malinkého (Emberiza pusilla) v NPR Žehuňský rybník - 99
VRÁNA J. & NOVÁK L.: První pozorování lyskonoha úzkozobého (Phalaropus lobatus) na Svitavsku - 101
MACH J.: Pozorování lindušky rudokrké (Anthus cervinus) u Poličky – 103
JANOUŠEK M.: Skřivan ouškatý (Eremophila alpestris) pozorován opět na Svitavsku - 107
KLÁPŠTĚ J. & KLÁPŠŤOVÁ J.: Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) vyhnízdila na rybníku Žabakor v Českém ráji - 109
KOHOUTEK J. & KOHOUTEK M.: Hnízdění výra velkého (Bubo bubo) na Přeloučsku - 111
REIF J.: Nová publikace: Ptáci Pardubic - 115
VRÁNA J. & ŽĎÁREK P. (eds): Ornitologická pozorování 2007 - 119
Barevná příloha

Contents

PAVEL V., BĚLKA T., DUBOVÁ Z. & HAVLÍČKOVÁ K.: Distribution and nesting of the Dipper (Cinclus cinclus) in Králický Sněžník Mts. - 3
WEIDINGER K.: Nest sites, laying dates and clutch size of some passerines in Eastern Bohemia - 15
DIVIŠ T.: Mute Swan (Cygnus olor) in the Náchod district – history of colonization and census results - 27
KVEREK P.: Moulting of adult Nightingales (Luscinia megarhynchos) in the Mladá Boleslav region - 43
KŘIVSKÝ J., KAVKA M. & ŠVARC V.: Breeding of the Crested Lark (Galerida cristata) in the rural landscape in the Kutná Hora region and some notes on its distribution in the Czech Republic - 53
FEJFAR M.: Spring avifauna of the Králíky region in 2007 – the results of a one-weekend expedition - 59
JELÍNEK M. & URBÁNEK L.: Occurence of the Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola) and the Moustached Warbler (Acrocephalus melanopogon) in the Žehuňský fishpond nature reserve - 65
VRÁNOVÁ S. & ČESÁK J.: Beak deformities in the Rook (Corvus frugilegus) and the Jackdaw (Corvus monedula) in Pardubice distrikt - 69
BEJČEK K., JASSO L. & DOLATA P.T.: Wintering of the White-fronted Geese (Anser albifrons) in the Železný Brod and Hradec Králové city centers (North-Eastern Bohemia) - 77
PORKERT J.: Nesting of the Black Redstart (Phoenicurus ochruros) in an enclosed space of the loft - 81
BUBÁK D.: Repeated nesting of the Redstart (Phoenicurus phoenicurus) in the Common Juniper (Juniperus communis) - 83
JASSO L.: An unusual nesting of the Blue Tit (Cyanistes caeruleus) in an old nest of the House Martin (Delichon urbica) situated under the bridge - 87
REJL J.: Common Buzzard (Buteo buteo) preying on the Muskrat (Ondatra zibethicus) - 89
RŮŽIČKA M.: Wintering of the Snipe (Gallinago gallinago) in the Žehuňský fishpond – Kněžičky park important bird area - 91
VRÁNOVÁ S.: The unusual foraging behaviour of the Rook (Corvus frugilegus) and the Jackdaw (Corvus monedula) in Pardubice - 93
SVOBODA A., PAVEL V., CHUTNÝ B. & TURČOKOVÁ L.: Citrine Wagtail (Motacilla citreola) again in the Giant Mts. - 95
JELÍNEK M. & URBÁNEK L.: Occurence of the Little Bunting (Emberiza pusilla) in the Žehuňský fishpond nature reserve - 99
VRÁNA J. & NOVÁK L.: The first record of the Red-necked Phalarope (Phalaropus lobatus) in the Svitavy distrikt - 101
MACH J.: Record of the Red-throated Pipit (Anthus cervinus) near Polička town (eastern Bohemia) - 103
JANOUŠEK M.: Repeated record of the Shore Lark (Eremophila alpestris) in the Svitavy distrikt - 107
KLÁPŠTĚ J. & KLÁPŠŤOVÁ J.: Bearded Tit (Panurus biarmicus) nested on Žabakor fishpond within the Czech Paradise area (Mladá Boleslav district) - 109
KOHOUTEK J. & KOHOUTEK M.: Breeding of the Eagle Owl (Bubo bubo) in the Přelouč distrikt - 111
REIF J.: A new book: The birds of Pardubice - 115
VRÁNA J. & ŽĎÁREK P. (eds): Ornithological observations 2007 - 119
Color annex

cover_panurus_17_2008(1).jpg