Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Jeřáb popelavý

Jeřáb popelavý patří mezi ptáky, kteří se na Pardubicko rozšířili až počátkem nového tisíciletí. Tento majestátný opeřenec hnízdí na zemi v zaplavených rákosinách u větších rybníků a na rašeliništích. V jeho jídelníčku převažuje rostlinná složka. Mimo období rozmnožování tvoří početná hejna, která se zdržují na loukách a polích. Okolí Bohdanečského rybníka je jedním z mála míst v republice, kde jeřábi v posledních několika letech začali i zimovat. Na polích v okolí Křičeně, Starých Ždánic a Podůlšan je možné na podzim i v zimě zastihnout na pastvě více než 200 jedinců.

Jeřáb popelavý, foto Libor Praus

Jeřáb popelavý, foto Libor Praus

Jeřáb popelavý, foto Libor Praus

Rubrika Právě kvete, leze, létá je výběr zajímavých fotografií od pracovníků přírodovědného oddělení VČM, a snímků, které nám zasíláte do muzea.
Vyfotili jste v přírodě něco zajímavého nebo chcete určit živočicha nebo rostlinu?
Zašlete nám svůj snímek na e-mail dolansky@vcm.cz