Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Bekasina otavní

Bekasina otavní, lidově zvaná nebeský kozlík podle charakteristického mečivého zvuku, jenž vydává pomocí vibrujících krajních ocasních per při střemhlavém svatebním letu, patří mezi silně ohrožené bahenní ptáky, kteří v Polabí přišli v důsledku odvodňování krajiny a nevhodné péče o chráněné mokřady téměř o všechna vhodná místa k rozmnožování. Přesto se s tímto bahňákem můžeme na Pardubicku pravidelně setkat aspoň v době migrace, kdy využívá jako občerstvovací zastávky různé polní mokřiny či obnažené bahnité břehy rybníků.

Bekasina otavní, foto Libor Praus

Bekasina otavní, foto Libor Praus

Bekasina otavní, foto Libor Praus

Rubrika Právě kvete, leze, létá je výběr zajímavých fotografií od pracovníků přírodovědného oddělení VČM, a snímků, které nám zasíláte do muzea.
Vyfotili jste v přírodě něco zajímavého nebo chcete určit živočicha nebo rostlinu?
Zašlete nám svůj snímek na e-mail dolansky@vcm.cz