Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

108 / Medaile a plakety ve sbírce Východočeského muzea

Inv. řada N 3

Kolekce pamětních medailí a plaket je součástí numismatické sbírky a obsahuje přes čtyři tisíce exemplářů od 16. století po současnost. Vznikala sběratelskou činností už od vzniku Muzejního spolku, nebo připojením několika soukromých sbírek či převodem od jiných regionálních muzeí. V příležitostném doplňování se pokračuje dosud. V kolekci je vedle běžných medailí a plaket řada vzácných i několik unikátních kusů. Tematicky leží těžiště kolekce v medailérské produkci vztahující se k českým zemím, zvláště k východním Čechám a Pardubicku.

Portrétní medaile Jana z Pernštejna, Čechy (Kladsko), 1543

Portrétní medaile Jana z Pernštejna, Čechy (Kladsko), 1543, stříbro, medailér Friedrich Hagenauer, inv. č. N3.985. Medaile byla získána se sbírkou Bedřicha Skrbka v roce 1908.

Portrétní medaile Rudolfa II. (1576–1612), Rakousko, zlacený bronz

Portrétní medaile Rudolfa II. (1576–1612), Rakousko, zlacený bronz, medailér Alessandro Abondio, inv. č. N3.3117. Medaile byla získána se sbírkou Bedřicha Skrbka v roce 1908.

František Josef I. (1848–1916), pamětní medaile na převzetí vlády v Olomouci roku 1848, Rakousko

František Josef I. (1848–1916), pamětní medaile na převzetí vlády v Olomouci roku 1848, Rakousko, inv. č. N3.2048. Medaile byla získána se sbírkou Bedřicha Skrbka v roce 1908.

František Josef I. (1848–1916), pamětní medaile na 50. jubileum vlády v roce 1898, Rakousko–Uhersko

František Josef I. (1848–1916), pamětní medaile na 50. jubileum vlády v roce 1898, Rakousko–Uhersko, inv. č. N3.2158. Medaile byla získána se sbírkou Bedřicha Skrbka v roce 1908.

Pamětní medaile Miloslava Beutlera k 20. výročí vzniku ČSR, vyjadřující odpor k Mnichovské smlouvě 1938

Pamětní medaile Miloslava Beutlera k 20. výročí vzniku ČSR, vyjadřující odpor k Mnichovské smlouvě 1938.
M. Beutler byl významným českým medailérem původem z Pardubic. Šíření medaile bylo po německé okupaci 1939 zakázáno. Medaile byla získána se sbírkou Karla Hausmana v roce 1965.

Pamětní medaile Miloslava Beutlera na osvobození Československa v květnu 1945

Pamětní medaile Miloslava Beutlera na osvobození Československa v květnu 1945.
Medaile byla roku 1945 vytvořena do páru s medailí „Mnichov“ z roku 1938. Medaile byla získána se sbírkou Karla Hausmana v roce 1965.

Pamětní medaile Marie Uchytilové–Kučové vydaná u příležitosti 100. výročí založení muzea v Pardubicích v roce 1980

Pamětní medaile Marie Uchytilové–Kučové vydaná u příležitosti 100. výročí založení muzea v Pardubicích v roce 1980. Významná česká sochařka a medailérka M. Uchytilová je mj. autorkou pomníku lidických dětí v Lidicích. Medaile dokumentuje vlastní produkci muzea.