Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

135 / Soubor nábytku, návrh: arch. Karel Řepa, 1935

Zhotovil truhlář Netušil, ul. Anežky České, Pardubice
Získáno z odkazu Jarmily Janečkové, dcery prof. Norberta Havla, 2017
Inv. č. UPNáb 395

Soubor nábytku do obývacího pokoje nese výrazné znaky střídmé funkčnosti a jednoduché elegance funkcionalistického tvarosloví. Navrhl ho arch. Karel Řepa na objednávku prof. Norberta Havla (1890–1974), váženého pedagoga na pardubické reálce a gymnáziu, překladatele a spisovatele.
Architekt Karel Řepa (1895–1963) byl autorem návrhů významných veřejných budov a vil v Pardubicích a okolí. Vytvořil oceňované funkcionalistické pavilony pro legendární Výstavu tělesné výchovy a sportu v Pardubicích v roce 1931. Tvář města ovlivnily jeho budovy Průmyslového muzea (dnes SPŠ potravinářská), letní stadion, ale především výjimečně nadčasová budova vlakového nádraží. Známé jsou i jeho návrhy funkcionalistického nábytku do interiérů. Ve sbírkách muzea jsou tři Řepovy autorizované akvarelové návrhy interiéru pro profesora Havla. Od konečné realizované podoby nábytku se však liší.