Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

118 / Nález platidel z let 1626–1926 z kostela Sedmibolestné Panny Marie v Pardubicích

Získáno výzkumem, 2003
Inv. řada N 1.43

V roce 2002 obohatil numismatickou sbírku obsáhlý soubor platidel památečního charakteru nalezený při rekonstrukci věže kostela Sedmibolestné Panny Marie v Pardubicích. Mince a bankovky byly v minulosti do kovové schránky vloženy hned třikrát (1766, 1863 a 1926). Zatímco v letech 1766 a 1926 byla do pouzdra uložena jen platidla soudobá, v roce 1863 sem našly cestu různé mince a bankovky posbírané v domácnostech pardubických měšťanů. Celou akci tehdy inicioval pardubický obchodník Jan Picek a pardubičtí sousedé přispěli jak zcela otřelými a bezcennými mincemi (ty tvořily většinu souboru), tak i poměrně vzácnými stříbrnými ražbami; nejstarší pocházela až z roku 1626. Zajímavostí je nápis na rubové straně bankovky v hodnotě 1 zlatý rakouské měny, kterou do pamětní schránky daroval pardubický kupec Josef Lenert, jenž na její zadní stranu perem připsal: „Josef Lenert, měšťan z Pardubic. 1863 roku, měsíce 3ho srpna. – Obětoval jeden zlatý rakouského č.
Nález je tedy jednak pozoruhodnou historickou sondou do inventářů měšťanských domácností v roce 1863, jednak prvním dokladem numismatické aktivity měšťanů, na kterou koncem 19. století v Pardubicích navázali skuteční sběratelé.

136 / Zlatá přilba Hanse Mayera, 1932

Zakoupeno od pana Zemana z Prahy, 2017
Inv. č. SP 552

V roce 1979 získalo pardubické muzeum Zlatou přilbu Jan Lucáka, na akvizici druhé historické trofeje se čekalo dalších 38 let. Jedná se o Zlatou přilbu Hanse Mayera, Rakušana, jenž vyhrál v pořadí čtvrtý plochodrážní podnik v roce 1932. O její historii toho mnoho nevíme, zdá se však, že dlouhou dobu neopustila hranice Rakouska. U jednoho rakouského starožitníka ji před časem zakoupil nadšený veteránista a sběratel pan Zeman z Prahy, který ji pak v roce 2017 prodal Východočeskému muzeu.
Přilbu Hanse Mayera dodala pardubická klenotnická firma Čeňka Lejhance, která tyto trofeje vyráběla do roku 1951, znovu je vyrábí od roku 1992. Když se podíváme dovnitř přilby, zjistíme, že její korpus má svůj původ u proslulé anglické firmy Cromwell Protector Helmet, která je pro závod dodává dodnes. V Československu pak přilba dostala stříbrný, galvanicky pozlacený povrch s typickou výzdobou.