Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

1993–2019 / 115, 119, 127

115 / Jardiniéra, autor: Jaromír Rybák, originální autorská práce, 1975

Daroval Jaromír Rybák, 2000
Inv. č. UPS 4159

Řada renomovaných českých sklářských výtvarníků darovala do pardubické sbírky skla svá významná díla. Patří k nim i Jaromír Rybák (*1952), jeden z nejvýraznějších současných autorů skleněných plastik, jehož výjimečná díla jsou součástí světových sbírek ateliérové sklářské tvorby. Jardiniéra byla zadanou klauzurní prací v ateliéru skla prof. Stanislava Libenského na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde autor studoval v letech 1973–79. Realizována byla ve sklárně Crystalex v Novém Boru.
V době svého vzniku se tato práce, ve které se střetává efektnost broušeného tvaru s brutální živelnou modelací, nesetkala s příznivým ohlasem. V následujících letech to však byl právě tento princip práce se sklem, který formoval výtvarný rukopis Jaromíra Rybáka a přinesl mu zasloužený světový ohlas. Jardiniéra zjevně předběhla svou dobu a v kontextu s jeho pozdějšími díly ve sbírce významně dokumentuje proces autorova uměleckého zrání.

119 / Porcelánový mokka servis Elka, autor návrhu: Jaroslav Ježek, 1957

Zakoupeno od soukromé osoby, 2004
Inv. č. UPKer 1357

Exponát je ukázkou výrazných proměn návrhů porcelánu a keramiky po polovině 20. století. Přebujelá historizující dekorativnost ustupovala už od 30. let 20. století jednoduché eleganci funkčnosti. Na konci 50. let se na vláčně modelovaných tvarech porcelánu uplatňovaly hravé dekory geometrických linií a ploch. V 60. letech se na hladkých formách porcelánu objevily i potiskové op artové dekory. Autorem návrhu mokka servisu Elka je přední český průmyslový designér Jaroslav Ježek (1923–2002). V letech 1949–55 působil v porcelánce Thun v Klášterci nad Ohří. Od 50. let se postupně prosazoval jako přední český tvůrce figurálního a užitného porcelánu. Je jedním ze zakladatelů tzv. bruselského stylu přelomu padesátých a šedesátých let. Nejvýznamnější byly jeho práce pro Karlovarský porcelán n. p. a jeho Vývojový závod v Lesově. Servis Elka získal Zlatou medaili na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu.

127 / Miska ze sklárny ve Škrdlovicích, autor návrhu: Jan Exnar, 2008

Zakoupeno od majitele sklárny, 2011
Inv. č. UPS 4751

Legendární škrdlovická sklárna, založená roku 1940, se od počátku zaměřila na ručně tvarované sklo pro malé série. Vzory navrhovala řada vynikajících sklářských výtvarníků. Škrdlovické sklo bylo synonymem řemeslné kvality a umělecké invence. V září 2008 však sklárna ukončila činnost. Díky mimořádné dotaci na záchranný nákup bylo v letech 2008–15 možné doplnit do muzejní sbírky ohromný soubor na 700 mnohdy unikátních vzorů od 50. let 20. století až do konce výroby.
Prezentovaná miska je jedním z posledních návrhů realizovaných v tomto podniku. Autor, Jan Exnar, pro její výrobu zkonstruoval unikátní sklářskou píšťalu, umožňující foukat do tvaru tři bubliny najednou.