Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

110 / Hromniční betlém ústeckoorlický

Zakoupeno od autora Jiřího Knapovského, 1996
Inv. č. E 1858

Ve východních Čechách můžeme nalézt regiony s dlouhou tradicí výroby betlémů, mezi ně patří například oblast Orlických hor. Z Ústí nad Orlicí pocházel i betlemář Jiří Knapovský (1930–2018), vyučením kovář a pokračovatel v rodinné tradici malování a stavění betlémů.
V 90. letech minulého století zhotovil pro pardubické muzeum čtyři skříňkové zasklené betlémy malované na papíře – vánoční, tříkrálový, hromniční a pašijový. Vybraný hromniční betlém je zajímavý svou tematikou. Jedná se o ztvárnění biblického příběhu k církevnímu svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února): po uplynutí 40 dní od Ježíšova narození přinášejí Marie s Josefem (vpravo) Ježíše do jeruzalémského chrámu k rituálu zasvěcení svého prvorozeného syna Bohu, nesou s sebou též obětní dary . Proroci Simeon a Anna (vlevo) spatří dítě, chovají je a dosvědčují, že je Mesiášem, Spasitelem.

133 / Nápojový a stolní soubor z broušeného křišťálového skla, návrh: František Vízner, 2010

Darovala firmy BOMMA (výrobce), Světlá nad Sázavou, 2014
Inv. č. UPS 5005 až 5022

František Vízner (1936–2011) patří mezi nejvýraznější české sklářské výtvarníky a designéry. Studoval na sklářských školách v Novém Boru a Železném Brodě, v letech 1956–62 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Po absolutoriu pracoval v 60. letech jako návrhář ve sklárně Sklo Union v Dubí u Teplic, kde navrhoval zejména výrobky z lisovaného skla. V 70. letech působil ve sklárně ve Škrdlovicích jako hlavní výtvarník, kde navrhoval hutnicky tvarované sklo. Od roku 1977 se věnoval především volné tvorbě. Vytvořil si svůj nezaměnitelný styl, vycházející z harmonie základních geometrických forem bez rušivých detailů.
Darovaný soubor navrhnul autor jako svou poslední designérskou práci pro firmu BOMMA. Sestává z 18 typů nápojového a stolního skla elegantních tenkostěnných tvarů s drobným brusem. Ve sbírce muzea soubor završuje kolekci Víznerových originálních prací a designu.