Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

84 / Model pardubického krematoria, 1921

Daroval Městský národní výbor v Pardubicích, 1975
Inv. č. MO 8

Snahy o zřízení krematoria v Pardubicích se objevily už před první světovou válkou. Rozhodnutí o jeho vybudování učinila pardubická městská rada 20. listopadu 1918. Postaveno však bylo až v letech 1922–23 podle projektu pražského architekta Pavla Janáka (1882–1956) v rondokubistickém slohu. Dnes náleží k nejvýznamnějším památkám moderní architektury v Pardubicích.
Sádrový model v měřítku 1:50 zhotovila fi rma Karel Šístek, odborný závod sochařský v Praze. Byl součástí prezentace Janákova návrhu při schvalování konečné podoby veřejné budovy. Model byl až do roku 1975 v majetku města Pardubic, poté ho národní výbor věnoval do muzejních sbírek. Prošel kompletním restaurováním a opravou poškozených částí, poprvé byl vystaven v roce 1999. Od té doby patří mezi žádané výstavní exponáty. Zapůjčen byl i na výstavu EXPO 2005 v japonském Aichi.