Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

1954–1974 / 74, 68, 69

68 / Ornitologická sbírka preparátora Jaroslava Ptáčka z Litomyšle

Zakoupeno od Jaroslava Ptáčka, 1961
Inv. č. Z 1689 (mandelík hajní), Z 1692 (sýček obecný)

V roce 1961 zakoupilo Východočeské muzeum v Pardubicích za 4 300 Kčs celkem 110 vycpaných ptáků od litomyšlského preparátora, myslivce a sběratele hmyzu Jaroslava Ptáčka (1911–1968). Jedná se o hodnotnou ornitologickou kolekci dokumentující výskyt ptáků na Litomyšlsku v 50. letech 20. století. Nákup uskutečnili tehdejší zoolog Východočeského muzea RNDr. Jan Sklenář (1937–2019) a preparátor František Kotek (1912–1994).
Velkou cenu má například dokladový exemplář mandelíka hajního (Coracias garrulus), který byl střelen v roce 1953 na katastru obce Litomyšl. Mandelík ve východních Čechách pravidelně hnízdil do 50. let 20. století , později vlivem zprůmyslnění zemědělství a s tím souvisejícím úbytkem velkého hmyzu zcela vymizel. Ze stejných příčin v Pardubickém kraji vyhynula také drobná sova sýček obecný (Athene noctua) – exemplář na snímku byl uloven v okolí Litomyšle v roce 1952.

69 / Labuť zpěvná

Darovala Základní škola Vejvanovice, 1964
Inv. č. Z 814

Při získávání nových zoologických sbírkových předmětů má klíčový význam zapojení veřejnosti, jejíž dary (nalezení čerstvě uhynulí volně žijící obratlovci) tvoří naprostou většinu nově získaných přírůstků zoologické sbírky.
Jedním z nejcennějších zvířecích darů, který pardubické muzeum ve druhé polovině 20. století od svědomitých občanů dostalo, je exemplář labutě zpěvné (Cygnus cygnus), která byla nalezena v době jarního tahu 20. března 1964 pod dráty elektrického vedení u Vejvanovic na Chrudimsku. V předání labutě Východočeskému muzeu se velmi angažovali žáci místní školy.
Labuť zpěvná je severský tažný druh labutě. V Čechách ji lze vzácně zastihnout pouze v období jarní a podzimní migrace. Často se ozývá hlasitým troubením, čímž se odlišuje od naší téměř němé labutě velké (Cygnus olor). Liší se i vzhled zobáku – zatímco labuť velká má zobák oranžový s nápadným černým hrbolem nad nozdrami, labuť zpěvná má zobák žlutý a bez hrbolu.

74 / Herbář Vojtěcha Horáka

Zakoupeno od Vojtěcha Horáka, 1971
Inv. č. B0069/0004762 (oměj vlčí mor)

Pardubický rodák Vojtěch Horák (1897−1974) rozšířil botanickou sbírku pardubického muzea o víc než 13 000 herbářových položek (téměř desetina sbírky). Jeho herbář je největším regionálním sbírkovým celkem na území bývalého Východočeského kraje. Nákup největší části sbírky se uskutečnil v roce 1971.
Vojtěch Horák studoval pardubickou reálku, kde složil válečnou maturitu a více než rok bojoval v první světové válce. Byl raněn a následně léčen ve vojenské nemocnici v Pardubicích. Vystudoval chemicko-technologické inženýrství a pracoval jako vedoucí oddělení v pardubické Synthesii. V roce 1962 se stal prvním předsedou Východočeské pobočky Československé botanické společnosti.
Na snímku je oměj vlčí mor (Aconitum lycoctomum) sbíraný roku 1959 v Chlumku u Litomyšle. Vzácnější a velice jedovatý druh vápenatých stanovišť, který se údajně používal k trávení lišek a vlků.