Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

41 / Výkresy Ing. Jana Kašpara z let 1904 a 1907

Získáno v období mezi světovými válkami
Inv. č. ŠUP 620

Pardubické muzeum uchovává řadu památek na aviatika Ing. Jana Kašpara i na jeho bratrance Eugena Čiháka, které také často vystavuje. V 90. letech minulého století se tehdejší mladé generaci muzejníků podařil objev, který nikdo nečekal. Při inventuře sbírky školství a učebních pomůcek prováděné po rozsáhlém stěhování narazili na roli 17 barevných výkresů. Byly silně zaprášené a od dob Muzejního spolku se jim zřejmě nikdo nevěnoval. Po bližším průzkumu zaujalo muzejníky jméno na nich uvedené – Jan Kašpar. A jelikož výkresy pocházely z české techniky v Praze a automobilní školy v Mohuči, bylo jasné, že jde o našeho aviatika Jana Kašpara a jeho školní práce. V přírůstkových knihách Muzejního spolku tyto předměty zapsané nejsou, tudíž není známo, kdy přesně se do muzea dostaly. Nejspíše mezi světovými válkami, kdy Muzejní spolek shromáždil nejvíce památek na Jana Kašpara, mezi nimi i jeho sešity z dob studií.