Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

26 / Snář malovaný, první polovina 19. století

Zakoupeno od doktora Jelínka z Holic, 1914
Inv. č. Rkp 375/001

Do muzejních sbírek se dostávaly a stále dostávají nejrůznější kuriozity. V roce 1914 pardubické muzeum koupilo za 4 koruny od doktora Jelínka z Holic malovaný rukou psaný snář. Jeho autor je neznámý a s největší pravděpodobností už to tak i zůstane. Vzhledem k tomu, že ve snáři byly nalezeny rukopisné záznamy z let 1832–33, předpokládáme, že vznikl právě v této době. Na rubovou stranu obálky byl později, zřejmě v době, kdy byl snář stále ještě užíván, vlepen novinový výstřižek z roku 1876. Týkal se výročních trhů v habsburské monarchii. Znát jejich termíny bylo pro obchodníky i pro zemědělce důležité.
Malovaný rukopisný snář z ručního papíru ve formátu menšího kvartu (4º) má sešitovou vazbu s měkkým hřbetem a jednoduchou papírovou obálkou. Charakteristické prvky laického zpracování snáře vykazují rysy lidové tvorby.