Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

9 /Akvamanila, kadidelnice a schránka na hostie z Rokytna

Darovali Vojtěch Škrha a František Skála, 14. 3. 1884
Přír. č. 1877, 1878, 1879

Mezi skvosty archeologické sbírky patří unikátní soubor bronzových artefaktů z Rokytna na Pardubicku. Kolekce se skládá z akvamanily v podobě lvíčka, kadidelnice a schránky na hostie. Našli ji učitel Adolf Vašák a desátník Josef Jiroutek v roce 1884 při rozvážení písčitého vrchu u Rokytna. Součástí byly i další objekty, které nesly stopy přepálení, je tak možné předpokládat, že budova, ze které pochází, shořela. Tyto liturgické předměty mohly být původně v držení benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem nebo cisterciáckého v Sezemicích, oba byly vypáleny husity v roce 1421.
Z celého souboru vyniká právě akvamanila. Tento typ nádoby vyráběný z bronzu, stříbra a později i keramiky byl oblíben především ve středověku. Od 12. století byla používána kněžstvem při obřadném umývání rukou při mši. Ve 14. století našla uplatnění i ve šlechtickém prostředí jako nádob a na oplachování rukou při hostině.