Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

11 / Čerkeská zbroj z Kavkazu, 19. století

Daroval Ing. Josef Boháč, pardubický rodák a podnikatel v Rusku, 26. 12. 1888
Inv. č. Mil 615

Ing. Josef Boháč se narodil v Pardubicích 27. ledna 1851. Po absolvování pardubické reálky a české techniky se vypravil do Ruska, kde se stal prosperujícím podnikatelem, jenž se podílel na budování ruských železnic na Kavkaze. Poté, co zde ovdověl, oženil se s princeznou Elis Abašidze, jejíž otec Rostom Abašidze byl podle dobových zpráv ruským polním maršálem (ve skutečnosti byl „jen“ generálem). S manželkou přijel Boháč v roce 1888 jako úspěšný muž do Pardubic a zdejšímu muzeu věnoval mimo jiné čerkeskou jezdeckou zbroj, kterou dostal jako svatební dar od svého tchána. Bojovníkem být nechtěl, a tak tehdy už archaické vybavení posloužilo jako hodnotný a jedinečný příspěvek do muzejní sbírky. Pardubice Josef Boháč naposledy navštívil v roce 1896. Zemřel v Petrohradě 28. března 1904 na zápal plic.
Boháčova zbroj patří stále k nejcennějším exponátům pardubického muzea. Vzhledem k citlivým textilním prvkům se vystavuje jenom příležitostně. Na snímcích jsou ukázky z rozsáhlého souboru.