Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Jaké odění, takové uctění

Nahlédnutí do šatníků východočeských venkovanů

Od 3. 3. do 31. 12. 2023, enfiláda ve 2. patře zámku

28. 12. od 14 hodin, vstupné 100 Kč

Komentovaná prohlídka s kurátorkou Danielou Klvaňovou

Rezervace prohlídky: rezervace@vcm.cz

Východní Polabí, Orlické hory nebo kraje českých vysočin – i to jsou oblasti, ač méně známé, kde venkované hrdě nosili své kroje. Přijďte si jejich zdobnost a propracovanost prohlédnout na výstavu připravenou ve spolupráci Východočeského muzea v Pardubicích a Muzea Ostrov lidových krojů. Odhalíte bohatost šatníků východočeských sedláků a selek a zjistíte, jak zamotaný příběh může vyprávět takový pár střevíčků k mladoboleslavskému kroji. Kromě úžasu si můžete odnést vlastnoručně vyzdobenou látkovou tašku nebo záložku do knihy, na které využijete nově okoukané vzory a techniky.

Výstava je tematicky rozdělena do tří oblastí. První představí obsah šatníků venkovského obyvatelstva v prostředí české nížiny, konkrétně východního Polabí, okolí Prahy a Boleslavska. Zde jsou k vidění také zajímavé oděvní doplňky, například nádherně zdobené zlaté dýnkové čepce. Druhá část se věnuje lidovému oděvu užívanému v oblasti Orlických hor. Zážitek pak vrcholí v poslední části výstavy, která prostřednictvím kroje litomyšlského, poličského nebo rychmburského přibližuje lidový oděv z vysočiny.

Výstava se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Kroj z okolí Praha Ruzyň, zdroj Muzeum Ostrov lidových krojů, autorka Pavla Hampton

Kroj z okolí Praha Ruzyň, zdroj Muzeum Ostrov lidových krojů, autorka Pavla Hampton

Kroj z Polabí Hradecko, zdroj Muzeum Ostrov lidových krojů, autorka Pavla Hampton

Kroj z Polabí Hradecko, zdroj Muzeum Ostrov lidových krojů, autorka Pavla Hampton

Kroj z Polabí Pardubicko, zdroj Muzeum Ostrov lidových krojů, autorka Pavla Hampton

Kroj z Polabí Pardubicko, zdroj Muzeum Ostrov lidových krojů, autorka Pavla Hampton