Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Začíná Měsíc skla. Pardubické muzeum ukáže své skleněné poklady ze všech úhlů

Pardubická sbírka moderního českého skla je u nás i v zahraničí respektovanou kolekcí jak svojí početností, tak kvalitou zastoupených exponátů. Východočeské muzeum v Pardubicích nyní nabízí možnost se ponořit do fascinujícího světa české sklářské tvorby v rámci Měsíce skla. Zahajuje tak cyklus tematických měsíců, kdy budou v centru pozornosti sbírkové předměty spojené s konkrétním materiálem či řemeslem. Komentované prohlídky, workshopy a programy pro veřejnost potrvají od 25. října do 25. listopadu.

„Návštěvníci prozkoumají díla sklářské výtvarnice Jitky Forejtové, která by oslavila v těchto dnech 100. narozeniny, vstoupí do kouzelného světa sklářského řemesla, budou vnímat sklo všemi smysly během interaktivních workshopů a seznámí se s odkazem legendárního sklářského výtvarníka Vladimíra Kopeckého,“ zve na Měsíc skla vedoucí oborného úseku Východočeského muzea v Pardubicích Matěj Bekera.

100. výročí narození Jitky Forejtové

Přímo v den výročí narození Jitky Forejtové provede kurátor Jan Ivanega návštěvníky expozicí S.K.L.E.M. „Ukážeme si napínavou uměleckou cestu Forejtové od grafiky přes hutnicky tvarované a lisované sklo ke keramice a zpět ke sklu, které od sedmdesátých let 20. století pojímala zcela novátorsky. Jak je na našich komentovaných prohlídkách expozice skla zvykem, nebude chybět překvapení,“ slibuje Ivanega.

Sklářská dílna pro děti

Celý program nabízí jak inspirativní akce pro rodiny a aktivní seniory, tak vzdělávací aktivity pro školy. Program Krása skla nabídne dětem poznání tohoto materiálu všemi smysly. Sklářské řemeslo si osahají v programu Kouzelníci se sklem, který je zavede do malé dílny postavené z autentických sbírkových předmětů.

Sklo Vladimíra Kopeckého

Měsíc skla završí 25. listopadu komentovaná prohlídka zaměřená na dílo sklářského výtvarníka Vladimíra Kopeckého, který o den později oslaví 92. narozeniny. „Kopecký jako jeden z vůdců své generace v 50. a 60. letech formoval tvář českého skla. Svým radikálním výrazem záměrně provokoval a šokoval. V ateliéru skla na pražské UMPRUM, který vedl 18 let, vychoval řadu následovníků. Zkrátka, příběh českého skla je s osudem Vladimíra Kopeckého neodmyslitelně spjat,“ připomíná Jan Ivanega. „Na prohlídce expozice si ukážeme nejen práce Kopeckého samotného, ale i těch, kteří s jeho pojetím skla (ne)souhlasili a sklářské umění představíme jako prostředek neustávajícího dialogu,“ uzavírá kurátor.

Měsíc skla

  • 25. října, 9:00 - Jitka Forejtová 100!

Komentovaná prohlídka se zaměřením na díla Jitky Forejtové s kurátorem Janem Ivanegou.

Vstupné 100 Kč (nebo permanentka Muzejní akademie). Rezervace: bekera@vcm.cz

  • 30. října – 10. listopadu - Kouzelníci se sklem

Vzdělávací program pro školní kolektivy zaměřený na sklářské řemeslo.

Vstupné 50 Kč. Rezervace: edukace@vcm.cz

  • 7. listopadu, 16:00 - Krása skla

Interaktivní program pro děti zaměřený na poznávání skla všemi smysly, akce Zubříkova klubu.

Vstupné 50 Kč. Rezervace: edukace@vcm.cz

  • 8. listopadu, 9:00 - Sklo z různých úhlů, všemi smysly

Workshop o fyzikálních vlastnostech skla. Součástí je návštěva „sklářské dílny“.

Vstupné 100 Kč (nebo permanentka Muzejní akademie). Rezervace: bekera@vcm.cz

  • 4. listopadu, 14:00 - Kouzelníci se sklem

Interaktivní program zaměřený na poznávání skla všemi smysly. Vhodné pro rodiny s dětmi.

Vstupné 50 Kč. Rezervace: edukace@vcm.cz

  • 25. listopadu, 13:00 - Vladimír Kopecký a jeho žáci

Komentovaná prohlídka děl Vladimíra Kopeckého a jeho následovníků.

Vstupné 100 Kč. Rezervace: rezervace@vcm.cz