Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Vykopávky, lapidárium a obrazy Petra Nikla – Východočeské muzeum chystá bohatý program i náročnou rekonstrukci

Jak inspirovala práce na pernštejnské rodové galerii malíře Petra Nikla? Co našli archeologové pod budoucí dálnicí? Jaké se dochovaly kamenné památky na historii Pardubic? To jsou jen některé z otázek, na které v letošním roce dají návštěvníkům Východočeského muzea v Pardubicích odpověď připravované výstavy. Přestože pardubický zámek čeká zahájení stavby společenského sálu podle architektky Evy Jiřičné a budování nového návštěvnického centra v prostorách bývalé galerie, představí osm nových výstav či expozic.

„Už nyní intenzivně chystáme výstavu Exit 91 / Vykopávky, která se otevře veřejnosti v květnu v Kaňkově sále. Atraktivním způsobem shrneme ty nejdůležitější a nejzajímavější objevy, které obohatily naše sbírky v posledních deseti letech v souvislosti se záchrannými výzkumy při budování liniových staveb v Pardubickém kraji,“ prozrazuje ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. „Během této doby jsme v regionu prozkoumali téměř 91 kilometrů dopravní infrastruktury. Tento údaj se také otiskl do názvu katalogu a výstavy Exit 91 / Vykopávky,“ vysvětluje Libánek.

Návštěvníci se mohou těšit například na nejstarší neolitickou studnu z Ostrova, kterou se pokusili dobovými kamennými nástroji znovu vyrobit experimentální archeologové. Zazáří v ní také výběr šperků, nástrojů a keramických nádob z pohřebiště doby bronzové z Rokytna. Exkluzivní podívanou nabídne i výbava dvou bohatých hrobů z doby stěhování národů ze Slatiňan. K vidění bude originál i novodobá replika bojovnického meče ze svářkového damašku nebo skleněné nádoby, které do střední Evropy doputovaly ze syrského pobřeží. Část výstavy prozradí pozadí vlastní práce archeologů a dalších spolupracujících vědních oborů.

Muzeum zahájí sezónu výstavou Jiří Toman: Město, která ve volně přístupné Open Air galerii Parkán odhalí dosud nezveřejněné snímky Pardubic významného českého fotografa, ilustrátora a výtvarníka Jiřího Tomana. Mimo areál zámku, na „Kulatém rohu“, na ni naváže panelová výstava Zmizelé Pardubice: Synagoga, která představí nejen nejstarší snímky synagogy, ale zároveň sérii fotografií Jiřího Tomana, který zachytil její demolici v roce 1958.

Od 14. června se pak návštěvníci mohou těšit na velkoformátové malby Petra Nikla. Po dokončení portrétů Pernštejnů pro pardubický zámek začal malovat další obrazy inspirované touto prací. „Kolekce současných portrétů, z níž vyzařuje renesanční klid a snovost, teď bude k vidění na stejném místě. Autor se vrací do Pardubic, tentokrát bez zadání a s absolutní tvůrčí svobodou. Hluboký a křehký cit umělcova nitra se na plátnech pozoruhodné kolekce zrcadlí v jemných barvách, měkkém světle, emotivních zobrazeních podmanivých tváří jeho dětí, často spících,“ říká ředitel o výstavě s názvem Petr Nikl: Spící.

Významné životní jubileum sklářského výtvarníka Ilji Bílka připomene v červenci výstava v sousedství oceňované expozice S.K.L.E.M. Projekt s lapidárním názvem Ilja Bílek: Sklo ukáže, že autor ke sklu přistupuje jako k výsostně sochařskému materiálu. Pro dosažení působivých, ale umělecky autentických efektů s oblibou využívá protiklad různých textur skla, typicky tabulového, stavovaného a hutnicky tvarovaného.

V nové expozici Lapidária se návštěvníci od září setkají s unikátními památkami, zejména z 16. a 17. století. Mezi exponáty patří terakotové stavební prvky z éry pardubických pánů z Pernštejna a rozsáhlá sbírka raně novověkých náhrobníků drobné šlechty, převážně úředníků pardubického panství a jejich rodin. Kromě toho jsou zde k vidění i fragmenty románské architektury z církevních staveb, které patřily pod opatovický klášter, a také pamětní a náhrobní desky připomínající významné události a osobnosti pardubické historie minulého století.

Dvě drobnější volně přístupné výstavy v zámecké pokladně se budou věnovat aktuálním tématům. Od března se návštěvníci mohou těšit na artefakty ze sbírek spojené s velikánem české hudby ve výstavě Rok hudby – Bedřich Smetana. Advent zde zpříjemní výstava Kouzelný svět ozdob.

Program na pardubickém zámku ovlivní v tomto roce i velká rekonstrukce společenského sálu. „V tomto okamžiku předpokládáme zahájení prací v dubnu 2024. Dle smlouvy by měl dodavatel stavební práce dokončit do 30 měsíců od předání staveniště. Projekt zahrnuje především velký sál v třetím nadzemním podlaží. Jeho součástí bude i reprezentativní foyer a zázemí pro catering, šatny a hygienické zázemí v druhém nadzemním podlaží. Zpracoval ho ateliér Masák & Partner podle studie ateliéru AI – DESIGN architektky Evy Jiřičné. „Provoz na zámku ovlivní především zařízení stavby v místě parkánového příkopu mezi velkým nádvořím a zámeckým palácem. Pohyb pracovníků stavby a materiálu bude mít vliv na prašnost a hlučnost. Je možné, že podle potřeby na omezenou dobu zavřeme,“ upozorňuje Libánek.

Výstavy a expozice v roce 2024:

  • Rok hudby – Bedřich Smetana, od 1. 3. do 28. 11. 2024, pokladna muzea
  • Jiří Toman: Město, od 26. 4. 2024 do 27. 4. 2025, Open Air Galerie Parkán, Zámek Pardubice
  • Zmizelé Pardubice: Synagoga, od 26. 4. do 18. 10. 2024, „Kulatý roh“
  • Exit 91 / Vykopávky, od 8. 5. 2024 do 4. 1. 2026, Kaňkův sál
  • Petr Nikl: Spící, od 14. 6. do 8. 9. 2024, sály hospodářských budov
  • Ilja Bílek: Sklo, od 19. 7. do 29. 9. 2024, 2. patro zámku
  • Lapidárium, od 13. 9. 2024, sklepy Zámku Pardubice
  • Kouzelný svět ozdob, od 29. 11. 2024 do 6. 1. 2025, pokladna muzea