Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Vydejte se za páteříčkem, plošticemi nebo kobylkami

Květen je v nížinách období s bohatým výskytem hmyzu. Mnoho druhů nyní dospívá a chystá se na rozmnožování. A to platí i pro většinu ostatních bezobratlých. Pokud se chcete seznámit alespoň s některými zástupci této „žoužele“, přijďte na jarní entomologickou vycházku se zoologem Janem Dolanským z přírodovědného oddělení Východočeského muzea v Pardubicích. Koná se v rámci Muzejní akademie 10. května od 9 hodin na pardubickém zámku.

„Není třeba chodit nikam daleko, mnoho zajímavých živočichů lze najít i ve městě. Ukážeme si, jak lze najít různé druhy brouků, ploštic, blanokřídlého a dvoukřídlého hmyzu, pavouků, měkkýšů, suchozemských korýšů a zástupce řady dalších skupin. K tomu si povíme, čím se jednotlivé druhy živí nebo komu slouží za potravu i jiné zajímavosti z jejich života,“ zve Jan Dolanský, vedoucí přírodovědného oddělení muzea.

Účastníkům se může hodit také nová publikace muzea – Příroda v opevnění, která slouží kromě potěchy z krásných fotografií zámecké fauny a flóry také jako atlas. Vstupenky na komentovanou procházku lze zakoupit na pokladně nebo online na vcm.cz/akce/muzejni-akademie-2023/