Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o zámeckých valech. Muzeum vydalo přírodovědného průvodce

Přes 200 druhů rostlin, více než 70 druhů obratlovců a několik tisíc bezobratlých druhů živočichů lze potkat na valech pardubického zámku. Navíc od letošního roku je snadné se v té bohaté fauně a flóře zámeckého areálu vyznat. Přírodovědci Východočeského muzea v Pardubicích totiž pro návštěvníky připravili krásnou a užitečnou příručku Příroda v opevnění. Procházka po úchvatných valech tak bude plná překvapení a zajímavých setkání s přírodou. Kromě atlasu knížka zahrnuje i zajímavosti, náměty na pozorování a příklady k zamyšlení.

Valy, které obepínají pardubický zámek, lákají návštěvníky k procházkám už od 19. století. „Tehdy pozbyly svou obrannou funkci. Skončila povinnost je udržovat holé a panská správa se rozhodla zvelebit celého opevnění. Začaly zde vznikat zahrádky, byly vysázeny stromy i vinná réva,“ připomíná historii opevnění ředitel muzea Tomáš Libánek. „Návštěvníkům chceme nabídnout příležitost poznat toto oblíbené místo podrobněji a dozvědět se víc o bohatém a pozoruhodném životě, který bují přímo v centru východočeské metropole,“ vysvětluje Libánek.

Nejen atlas

Publikaci napsali Jan Dolanský, Lenka Šafářová, Libor Praus a Lenka Bálková. Ti jsou také autory většiny fotografií, kterých je kniha plná. „Chtěli jsme vytvořit nejen atlas reprezentativního výběru organismů vyskytujících se na zámeckých valech a v areálu zámku. Důležitou součástí jsou informační rámečky, které vysvětlují zajímavé souvislosti nebo fenomény týkající se zdejší flóry a fauny. Nechybí kalendář výskytu jednotlivých druhů, jejich případná jedovatost nebo jedlost, označeny jsou i druhy chráněné,“ popisuje příručku vedoucí přírodovědného oddělení Jan Dolanský.

Vyzkoušejte, pozorujte, přemýšlejte

Důležitou součástí jsou i úkoly zaměřené na přímé pozorování rostlin a živočichů na valech nebo zamyšlení nad souvisejícími problémy. „Přímo čtenáře vybízíme: vyzkoušejte, pozorujte, přemýšlejte. Kniha tak může sloužit jako námět činnosti během přírodovědných vycházek pro školní třídy nebo kroužky, ale i jakéhokoliv čtenáře publikace,“ doporučuje Dolanský.

Podstatná část zámeckých valů je součástí evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Ta byla vyhlášena za účelem ochrany silně ohroženého brouka páchníka hnědého, jehož larvy žijí v dutinách starých listnatých stromů. Dospělí jedinci se objevují od května do září, ale během dne nejsou bohužel příliš aktivní, zahlédnout je vyžaduje notnou dávku štěstí.

Procházku spojit s výstavou

Kniha vychází začátkem roku, kdy je příroda v zimním období nejméně aktivní. „Procházku po valech teď rozhodně doporučujeme spojit s návštěvou nové výstavy nazvané Kdy jste je viděli naposledy? Ta nabízí zážitek kontrastu mezi světem ubývajících a invazivních druhů v naší přírodě. Láká také na řadu interaktivních prvků – třeba bobří noru, výstup k sokolímu hnízdu, losí bludiště,“ uzavírá pozvánku ředitel Tomáš Libánek.

Publikaci Příroda v opevnění. Valy pardubického zámku lze zakoupit v pokladně zámku nebo na e-shopu. Stojí 190 korun.

Obálka - Příroda v opevnění