Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Venkovní výstava připomene 100 let pardubického krematoria

Chaloupka jako z pohádky, chrám ohně, ikonická stavba architekta Pavla Janáka, manifest českého národního stylu. Tím vším je budova krematoria v Pardubicích, která letos slaví 100 let. Její historii připomíná venkovní výstava v areálu pardubického Centrálního hřbitova, kterou připravily Služby města Pardubic společně s Východočeským muzeem v Pardubicích. Pro veřejnost se otevírá 27. ledna.

Výstava nabídne možnost seznámit se blíže s architektem Pavlem Janákem, s jeho dalším dílem, s historií kremačního hnutí a kremace samotné. „Poodkrýváme historii stavby krematoria v Pardubicích. Součástí panelů jsou dobové historické fotografie a plány krematoria. Naším velkým přáním je přiblížit dnešnímu návštěvníkovi hřbitova to, co mohl prožívat kdokoliv před 100 lety: uvědomit si, jak důležitým krokem stavba krematoria byla, co pro lidi znamenala,“ říká kurátorka výstavy Veronika Schiebelová.

Soutěže na pardubické krematorium se v roce 1919 zúčastnilo na 81 autorů s 95 projekty, porota se však plně nespokojila s návrhy a z toho důvodu neudělila první místo. Až druhým místem byl oceněn Janákův projekt, který byl nakonec vybrán k realizaci. Ta však nastala až po přepracování plánu v roce 1921. Samotná výstavba probíhala v letech 1922–1923. Výsledný návrh, který vyšel na celkový náklad 1,9 milionu korun, se stal manifestem českého národního stylu. Budova, v základní dispozici pojatá jako antický chrám, připomíná díky bohaté dekoraci obloučkového charakteru „slovanskou chalupu“.

„Jubilejní výročí nepřetržité činnosti krematoria nás motivovalo k přípravě výstavy, která návštěvníkům hřbitova nebo samotného krematoria přiblíží okolnosti vzniku a provozu této pozoruhodné stavby,“ doplňuje Aleš Kopecký, místopředseda představenstva pověřený řízením společnosti Služby města Pardubic, která krematorium vlastní a provozuje.

Zájemci si mohou výstavu prohlédnout během otevírací doby centrálního hřbitova do 20. listopadu 2023.

Otevírací doba centrálního hřbitova v Pardubicích

listopad – březen 7:00 - 18:00 hod.
duben – říjen 7:00 - 20:00 hod.

Zajímavosti

  • Soutěže na architektonický návrh krematoria se zúčastnilo neuvěřitelných 81 návrhů. Návrh posuzovali například architekti Josef Gočár, Ladislav Machoň nebo Karel Kotten.
  • Stavba krematoria byla zadána firmě Ing. Karel Kohout a Jaroslav Krupař.
  • První obřad se v pardubickém krematoriu uskutečnil 28. září 1923 a zesnulou byla paní Marie Řezačová.
  • Do září 2022 bylo celkově v pardubickém krematoriu provedeno 345 182 žehů.
  • Pece se do 30. let 20. století se vytápěly koksem, poté svítiplynem
  • Původní spalovací zařízení vybudované firmou Rottenbach z Bernu bylo v provozu až do roku 1995.
  • Autorem vnitřní výmalby je malíř František Kysela.
  • Kolumbárium dokončené ve 30. letech navrhl architekt Karel Řepa.

V roce 1958 byla budova krematoria zapsána na seznam kulturních nemovitých památek, v roce 2010 byla prohlášena národní kulturní památkou.