Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Střílení u pernštejnských kanonů se salvou i šermem

Střelba z různých druhů palných zbraní a salva na počest Jana z Pernštejna – tak bude vypadat už tradiční střílení u pernštejnských kanonů na valech Zámku Pardubice. Letos ho Východočeské muzeum v Pardubicích pořádá ve středu 7. srpna od 17 hodin. Chybět nebude povídání o osudech Jana z Pernštejna za šmalkaldské války a šermířské vystoupení. I třetí ročník akce je volně přístupný.

Služebnictvo Zámku Pardubice nejprve provede tradiční prohlídku zámeckých kanonů na valech. Poté nastane poučné střílení z různých druhů ručnic pod vedením puškaře Miloše z Vysoké,“ zve k hojné účasti historik a správce sbírky zbraní Východočeského muzea Jan Tetřev. „Pro ukrácení chvíle budou se bít šermíři ze skupiny Compagnia della Morte a o radostech a strastech ctihodného pana Jana z Pernštejna za války šmalkaldské bude poutavě vyprávěti pan Petr Vorel ze zdejšího vysokého učení,“ upozorňuje Tetřev.

Aktivně se zapojit mohou letos i návštěvníci, tedy takoví, kteří vlastní palnou zbraň-předovku kategorie D. „Přijďte v oděvu současném neb v kroji historickém a máte-li doma ručnici či pistoli doutnákovou, kolečkovou, křesadlovou aneb perkusní, vezměte ji s sebou, neboť na závěr vystřelíme salvu na počest pana Jana z Pernštejna,“ vyzývá majitele replik historických palných zbraní Jan Tetřev. Zájemci o účast na salvě se pak musí ohlásit způsobem veskrze současným – e-mailem na tetrev@vcm.cz.

Občerstvení pivem i nealkoholickými nápoji zajistí pardubický pivovar Bahno.

Střílení se na valech koná potřetí. Impulsem nové tradici byla vernisáž dvou replik pernštejnských varhanových děl. Pernštejnové na Pardubicích disponovali výzbrojí pro víc než tisíc mužů. Součástí jejich ohromné zbrojnice bylo také impozantní dělostřelectvo. Na zámku bylo v roce 1560 celkem 83 dělových hlavní, které byly namontovány na 39 lafetách. Impozantní artilerie na valech měla zřejmě především ukázat moc pánů z Pernštejna a jejich připravenost hájit jejich ohromný majetek.

„Právě vojenská funkce pardubického zámku mu dala jeho výjimečnost. Podobné renesanční sídlo uprostřed obranných valů nemá ve střední Evropě obdoby. Konečně vyzdvihne to i připravovaná Pernštejnská expozice,“ dodává za zřizovatele muzea 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.