Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Speciální prohlídka se zaměří na opevnění a zbrojnici Zámku Pardubice

Zámecké valy: pevnostní unikát evropského stavitelství, to je téma speciální prohlídky, která se odehraje v sobotu 26. listopadu od 15 hodin na Zámku Pardubice. Zaměří se na jedinečné opevnění zámku a jeho kdysi slavnou zbrojnici v rámci nového zámeckého okruhu Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách. Povede ji historik Vítězslav Prchal, který se vojenství za Pernštejnů věnuje dlouhodobě a je jedním z autorů okruhu.

Pardubický zámek je vzácným dokladem pevnostního stavitelství z doby před půl tisíciletím. „Tehdy se naši předkové potýkali se složitým problémem: Jak se chránit před stále dokonalejším dělostřelectvem, schopným pobořit i silné kamenné hradby? Řešením byly mohutné zpevněné sypané zemní valy s nárožními rondely, obehnané hradbou na úpatí a vodním příkopem. A v Pardubicích se tento obranný systém dochoval v původní podobě jako jediný ve střední Evropě,“ vysvětluje Vítězslav Prchal historik Ústavu historických věd, Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Část prohlídkového okruhu věnovaná opevnění je umístěná v přechodu ze zámku na valy. Návštěvníci se během prohlídky ale dozví také mnohé o skvěle vybavené zbrojnici Pernštejnů, jejíž velkolepost dokládají soupisy vybavení z doby, kdy se ji majitelé snažili rozprodat. Výklad poodhalí i historii samotného pernštejnského sídla jako pevnosti. Součástí bude i procházka po zámeckých valech.

Po prohlídce je možné si volně projít další prostory zámeckého prohlídkového okruhu. Prohlídka začíná na pokladně Zámku Pardubice, vstupenky je možné zakoupit online https://tinyurl.com/prohlidkaopevneni Další mimořádná prohlídka Pernštejnské rezidence, tentokrát s historikem Petrem Vorlem, se bude konat 29. prosince od 15 hodin.