Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Pod zámeckou věží vyrostla jeskyně včetně krápníků, jezírka a vrápenců

Výstava láká i na sbírku karbidek

Jeskyně jsou oblíbeným cílem letních výletů. Za poznáním podzemního světa letos ale nemusíte vyrážet jen do krasových oblastí. Při návštěvě Východočeského muzea v Pardubicích jste zváni do jeskyně, která vznikla přímo pod věží pardubického zámku. Výstava nazvaná Život ve věčné tmě aneb po stopách slepých brouků se tu otevírá 9. června.

Výstava láká na jeskyni se vším všudy – krápníky, kolonií vrápenců, jezírkem i jeskyňářem. Teplota bude jen o něco vyšší, než v opravdové jeskyni. Chybět nebudou ani typické zvyky kapající vody. Jeskyně, podzemní prostory a jejich zvířecí obyvatelé jsou hlavním tématem výstavy.

„Specifické podzemní prostředí, po staletí neměnné, se podílelo na vývoji svérázných životních forem živočichů adaptovaných na tyto extrémní podmínky. V naší výstavě návštěvníky obklopí zajímavosti o jeskyních a jeskynní fauně, ale také o lidech, kteří je zkoumají,“ zve Jan Dolanský, kurátor výstavy a vedoucí přírodovědného oddělení muzea. „Prohlédnete si pestrou škálu živočichů od hmyzu až po obratlovce, pozoruhodné vybavení jeskyňářů, ukázky specializovaných knih či odborných časopisů k této problematice,“ přidává výčet exponátů.

Svéráz karbidových lampiček

„Specifickou krásu podzemí však není možné vidět bez světla. Člověk tento problém od nepaměti řešil mnohými způsoby. Od jednoduché louče, přes olejové kahance a benzínové lampy až po akumulátorové svítilny a moderní LED světla,“ vysvětluje speleolog Roman Mlejnek, spoluautor výstavy. „Karbidové lampy, tzv. karbidky, se začaly prosazovat až okolo roku 1895. Ve výstavě jich představujeme na šedesát. Můžete vidět svérázné rukodělné výrobky z první poloviny 20. století, ale i sériově vyráběné lampy z období kolem druhé světové války,“ říká.

V karbidové lampě reaguje karbid vápenatý s vodou za vzniku acetylénu, který uniká přes hořák a po zapálení hoří svítivým plamenem. Rozmanité karbidky, vyráběné sériově v továrnách i svépomocí v domácích dílnách, našly uplatnění také jako osvětlení v domácnostech, na železnici či v automobilech. Ve 2. polovině 20. století byly postupně nahrazeny akumulátorovými svítilnami. Speleologové v jeskyních využívají toto osvětlení po drobné technické úpravě v menší míře dodnes.

Jeskyně v Pardubickém kraji

Jaké druhy jeskyní se nachází na území Pardubického kraje? „Krasových jeskyní je tu velmi málo. Do některých z nich je možné nahlédnout, ale žádná z nich není cíleně zpřístupněná návštěvníkům. Ale ani ty, které jsou teoreticky přístupné, k návštěvě příliš nelákají, neboť jsou „nepohodlné“ a nepoučený návštěvník v nich neuvidí nic zvláštního,“ upozorňuje geolog muzea Jiří Šura. I o nich se však návštěvníci dozví ve výstavě.

Výstava, zapůjčená Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a doplněná o regionální exponáty a informace, zůstane otevřená do konce roku 2021. Doplní ji komentované prohlídky se speleologem Romanem Mlejnkem 14. července a 23. září 2021. Více informací na stránce výstavy.

Výstava Život ve věčné tmě aneb po stopách slepých brouků