Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Pernštejnská truhla se po dvou letech opět ukáže veřejnosti

Rozmanitou nabídku prohlídek Východočeského muzea v říjnu rozšíří jedna zcela výjimečná – prohlídka pernštejnské truhly. Jediný dochovaný pozůstatek pernštejnského mobiliáře muzeum zpřístupňuje od roku 2016, obvykle jednou za dva roky. Zájemci si mohou rezervovat termíny 2. října a 23. října od 13 a od 15 hodin.

Pozoruhodná obří dubová pokladnice, kterou ukrývá podzemí Zámku Pardubice, se do současnosti zachovala nejen díky stabilnímu klimatu, ale především protože již od dob Viléma z Pernštejna nemohla místnost vzhledem ke svým rozměrům opustit. „Přítomnost většího počtu lidí ale toto klima naruší, proto budou prohlídky jen čtyři a každá pro deset osob s časovým odstupem tak, aby vlhkost mohla pozvolna klesat,“ vysvětluje ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. Rezervace prohlídky je možná na formuláři ne webu www.vcm.cz, případně e-mailem na rezervace@vcm.cz. Vstupné na mimořádné prohlídky je 180 korun, snížené pak 90 korun.

Truhlu dlouhou tři a půl metru objednal na sklonku 15. století, jak doložil dendrochronologický průzkum, Vilém z Pernštejna. Sloužila jako trezor pravděpodobně uchovávající nejvýznamnější listiny, smlouvy a cennosti. Přístup k ní vede přes zámeckou kapli dolů po úzkém točitém schodišti a přes několikeré masivní železné dveře s mohutnými zámky. Samotnou truhlu zabezpečují petlice a mechanické zámky.

Truhla má za sebou náročnou konzervaci. Počátkem listopadu o ní vyjde publikace nazvaná Dubový poklad aneb pernštejnská truhla. Napsal ji historik muzea Michal Hambálek a prozradí v ní spoustu nových informací o této jedinečné pernštejnské památce.