Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

O dcerách Pernštejnů vypráví náš kraj v centru Evropské unie

Putovní výstava Východočeského muzea v Pardubicích a Univerzity Pardubice s názvem Pernštejnské ženy a Evropa se na tři měsíce usadila v Bruselu. Na slavnostní vernisáži ji spolu s autory představil náměstek hejtmana Roman Línek v Plzeňském domě. Ten Pardubický kraj využívá společně s dalšími kraji pro své akce a jednání v Bruselu.

„Výstavu jsme přivezli v závěru českého předsednictví v Radě Evropské unie spolu s některými interaktivními prvky a vernisáž nás utvrdila v tom, že právě tady je toto téma doma,“ řekl Roman Línek, který je zároveň vedoucím české delegace v Evropském výboru regionů.

Dcery Marie Manrique de Lara a Vratislava z Pernštejna byly ve druhé polovině 16. století a na začátku 17. století provdané po celé habsburské Evropě a ovlivňovaly jednotnou evropskou politiku, kulturu a společenské zvyklosti víc než kdo jiný. „Už jako děti vyrůstaly po boku habsburských princezen a spolu s nimi dostaly vzdělání včetně několika cizích jazyků. Po matce hovořily španělsky, dále česky, německy, latinsky, italsky a některé i francouzsky. Nikdo totiž nevěděl, z které části říše jim bude vybrán budoucí manžel a kde bude třeba upevňovat vliv,“ poznamenal jeden z autorů výstavy Pavel Marek, ředitel Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Ten se zabýval studiem archivních dokumentů k tomuto tématu v devíti evropských zemích a podařilo se mu mimo jiné rozluštit i mnoho osobních dopisů pernštejnských dcer.

„Využili jsme tuto příležitost k pozvánce na Zámek Pardubice, na náš nový prohlídkový okruh po pernštejnské rezidenci a nejstarší renesanci u nás. Zájemci si v Bruselu mohou vyzkoušet i nácvik historického písma, výrobu dobových parfémů či složitost renesančního oblékání,“ uvedl ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

Výstavu nyní zhlédnou účastníci akcí, které se v Plzeňském domě pravidelně konají. Stejnou příležitost už měli návštěvníci v Radě Evropy ve Štrasburku, na Univerzitě v Madridu a na českém velvyslanectví v Berlíně. Na další štaci by měly Pernštejnské ženy vyrazit příští rok do Naardenu.