Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Nová kniha odhaluje skryté poklady starých map Pardubického kraje

Od čtvrtka 4. července se na pokladně pardubického zámku objeví jedinečná kniha, která vás vezme na fascinující cestu historií našeho regionu. Atlas starých map území dnešního Pardubického kraje, dílo historika Jana Ivanegy z Východočeského muzea v Pardubicích, nabízí čtenářům nejen přehled vývoje krajské samosprávy, ale i bohatý soubor map, které vás vtáhnou do minulosti.

„Tato publikace není jen pro odborníky. Atlas se snaží zpřístupnit mapové dědictví široké veřejnosti přístupnou formou. Je ideálním průvodcem pro všechny, kteří mají zájem o historii a geografii Pardubického kraje,“ poznamenává ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Vznik publikace inicioval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Nejrůznější statistiky ukazují, že značná část populace ráda listuje v mapách. Ty nám dávají širší přehled či nadhled nejenom nad místem v daném čase, ale také jsou dokladem určité situace a doby. Pardubický kraj je sice novým vyšším územním samosprávným celkem, který vznikl před čtvrt stoletím. Na druhou stranu jeho hranice vychází z dnes už neexistujícího územního členění státu z roku 1960. Rádi bychom v této publikaci ukázali nejen dynamické územní členění státu v posledních sto letech, ale také jaké souvislosti tomuto vývoji předcházely. Mapy úzce souvisí s uspořádáním státu v dané době. Pokud se v nich naučíme číst, tak zjistíme nejenom místopis, ale i celou řadu dalších informací potřebných pro pochopení kontextu,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Atlas čtenáře provede nejen správním vývojem Pardubického kraje, ale odhalí i význam církevní správy a světských vrchností, které utvářely podobu regionu. „Zaměřil jsem se také na vývoj historických cest a dalších komunikací jako určujícího fenoménu identity regionu, který byl odedávna na pomezí: křížily se zde trasy spojující sever a jih i východ se západem,“ uvádí historik Jan Ivanega.

Kromě map, kartografů a četných pozoruhodných osobností regionálních dějin je hlavní hrdinkou knihy malebná východočeská krajina. Čtenář se seznámí s její proměnou od původní divočiny až k rozorání mezí v padesátých letech 20. století.