Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Neolitická studna z Ostrova i její replika zazáří v nové výstavě

Studna z Ostrova nepřestává udivovat archeology. Nejstarší dřevěná studna v České republice a nejstarší dendrochronologicky datovaná archeologická konstrukce v Evropě překvapila archeology poprvé před sedmi lety, když ji vykopali u Ostrova na Chrudimsku. Nyní přinesla nová nečekaná zjištění, když se její repliku pokusili vytesat experimentální archeologové z Archeoparku pravěku Všestary. Replika i originální části vzácné studny budou jedním z největších lákadel výstavy Exit 91 / Vykopávky, která zmapuje rozsáhlé archeologické výzkumy na silničních stavbách a 8. května se otevře ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Vzniká ve spolupráci se společnostmi Archaia, Archeologické centrum Olomouc, Eurovia a Prospecto, které se na objevech zásadně podílely.

„Neolitická studna z Ostrova je jedním z nejdůležitějších objevů poslední doby. Proto jsme se rozhodli na chystané výstavě návštěvníkům představit jak originální díly studny, tak věrnou a kompletní repliku celé konstrukce. Tu vytvářejí experimentální archeologové z Archeoparku pravěku Všestary pod vedením Radomíra Tichého,“ oznámil ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

Replika studny je tvořena dobovými nástroji i původními postupy. Archeologové tak mohou prakticky ověřovat původní řemeslnou dovednost, stejně tak jako metody i způsob uvažování předků, žijících na našem území před více než sedmi tisíci lety.

„Stavba studny je výzva, která umožnila testovat repliky kamenných broušených seker na konkrétním výrobku. Přestože řadu údajů poskytly přírodovědné metody, museli jsme najít konkrétní postupy, jak dřevo štípat a jakými konkrétními nástroji ho opracovávat. Originální pozůstatky z Pardubic byly k tomu zásadní a opakovaně jsme se k nim vraceli. Štípání dřeva zásadně šetří kamenné nástroje, které jsou účinné, ale pracuje se s nimi odlišně, než jsme zvyklí. Skládáme výrobní řetězec, který výstava prozradí, a to od pokácení stromu, až po zkompletování studny,“ vysvětlil Radomír Tichý z katedry archeologie Univerzity v Hradci Králové a ředitel Archeoparku pravěku Všestary.

Dřevěné roubení studny objevili v létě 2018 během archeologického výzkumu před stavbou dálnice D35 u obce Ostrov ve výkopu o hloubce necelých tří metrů archeologové Archeologického centra Olomouc. Konstrukci tvořily čtyři dubové rohové kůly se dvěma na sebe kolmými vysekanými žlábky, do nichž neolitičtí osadníci zasouvali dřevěné desky. Na dvou kůlech se dochovaly zářezy dokládající transport nebo stažení konstrukce pomocí lan a na obvodových prknech je celá řada pracovních stop po kamenných nástrojích.

„Dřevo na kůly bylo pokáceno v zimě roku 5259 před Kristem nebo na jaře roku 5258 před Kristem, desky jsou minimálně o tři roky mladší. Přesné datování umožnila dendrochronologie, metoda určování stáří dřeva a historických událostí na základě analýzy a porovnávání letokruhů stromů. Studnu využívali nositelé kultury s lineární keramikou, tedy lidé, které známe jako první usedlé zemědělce,“ vysvětlil vedoucí archeologického oddělení Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Zavoral.

V chystané výstavě na pardubickém zámku zazáří také výběr šperků, nástrojů a keramických nádob z pohřebiště doby bronzové z Rokytna. Exkluzivní podívanou nabízí mimo jiné i výbava dvou bohatých hrobů z doby stěhování národů ze Slatiňan. K vidění bude originál i novodobá replika bojovnického meče ze svářkového damašku nebo skleněné nádoby, které do střední Evropy doputovaly ze syrského pobřeží. Část výstavy prozradí pozadí vlastní práce archeologů a dalších spolupracujících vědních oborů. Výstava Exit 91 / Vykopávky bude přístupná do 4. ledna 2026. Záštitu nad ní převzal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.