Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Náhradní tvář: Petr Nikl se vrací k malbě v nové výstavě

Petr Nikl se po několika letech zaměřených na experimentální postupy vrací k tradiční štětcové malbě s obrazovou výstavou s názvem Náhradní tvář. Tato výstava představuje jednu z jeho nejpůsobivějších sérií, kde hlavním motivem jsou žebráci se psy, které vídal během covidové pandemie na pražském Karlově mostě. Zároveň se se svou tvorbou vrací na pardubický zámek. Sérii totiž doplňuje portrétní galerie Pernštejnů a cyklus portrétů blízkých osob Petra Nikla. Výstava se koná v hospodářských budovách Zámku Pardubice a pro veřejnost se otevírá 12. června. Potrvá do 8. září, vstupné je 140 korun.

„Zatímco žebráci mají v klečebné póze obličej přivrácený k zemi, nebo odstíněný kapucou, takže jejich identita zůstává skrytá, jejich zvířecí doprovod si nejen zachovává chybějící energii, ale někdy zároveň přidává také efekt „psích očí“, který spolehlivě vzbuzuje emoce a s tím i soucit. Jedna tvář tak sebe sama v rámci manipulativní psychologické hry s kolemjdoucími pragmaticky zaměňuje za druhou. Nicméně i při vědomí této vypočítavé „přetvářky“ nechybí obrazům zbaveným prostorového kontextu něco absolutního, co vnáší do každodennosti zvláštní záblesk sakrality,“ vysvětluje kurátor výstavy Radek Wohlmuth.

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek: „Mám opravdu radost, že díky mé spolupráci s architekty Pleskotem, Lábusem a Všetečkou, kteří nám radí se zámkem, přicházejí do Pardubic další tvůrčí osobnosti. Mezi ně určitě patří Eva Jiřičná a právě malíř Petr Nikl.“

Pernštejnové inspirující

Výstava také zahrnuje dva další cykly, které společně s hlavní sérií tvoří celkový koncept výstavy. První cyklus je portrétní řada Pernštejnů, která je ukotvena v realitě pardubického zámku. Tyto portréty, vytvořené na základě dostupných pramenů nebo zcela vyfabulované, dávají historickým osobnostem prostřednictvím umělecké představivosti "náhradní tvář". Použití atypického „televizního“ formátu pláten zdůrazňuje výjimečný status zobrazených osob, ale zároveň stírá přirozenou uvolněnost a sociální kontaktnost.

„Potěšilo nás, že se po dokončení portrétů Pernštejnů pro pardubický zámek v ateliéru Petra Nikla začaly objevovat další obrazy inspirované touto prací,“ říká ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. „Kolekce současných portrétů, z níž vyzařuje renesanční klid a snovost, teď bude k vidění na stejném místě. Autor se vrací do Pardubic, tentokrát bez zadání a s absolutní tvůrčí svobodou,“ doplňuje ředitel.

Poslední série je pro Petra Nikla osobní, zobrazující jeho děti, přátele a blízké lidi v intimních, nestřežených chvílích. Tyto portréty zachycují osoby v uvolněném, neutrálním stavu, kdy jsou duchem nepřítomné, ztracené v prostoru a čase. V tomto okamžiku jsou jejich tváře obnažené, bez společenské masky, kterou si nasazují, když se vrátí do své životní role.

„Portréty jsou vždy mým intimním rozhovorem s tvářemi portrétovaných. U zavřených očí se nelze ubránit představě, co vše se může za zavřenými víčky odehrávat. Obrazy by měly vždy obsahovat nezodpověditelnou otázku, pak mají šanci přesáhnout svou dobu i svého tvůrce,“ popisuje Petr Nikl.

Líheň na pardubickém zámku

V předvečer otevření své výstavy Náhradní tvář vytvoří výtvarník Petr Nikl s hudebníkem Ondřejem Smeykalem kombinovaný večer, performanci Líheň. V úterý 11. června od 20:30 hodin nabídnou na malém nádvoří zámku solitérní soustředěný projekt, postavený na dialogu SVĚTLA a ZVUKU. Tak jak se projekce rozkomíhá pomocí originálních mechanismů, strojků… i Ondřej Smeykal doprovází obraz svým novým pojetím hry na australské didgeridoo, které se promění v jakýsi organický syntezátor, jež může znít zcela futuristicky i organicky. Vstupné je dobrovolné.