Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Na pardubickém zámku vznikne nové návštěvnické centrum

Areál Zámku Pardubice navštívilo v loňském roce přes 160 tisíc lidí. Část přišla za výstavami muzea, na zámecký okruh, někdo jen na vyhlídku v Hlásce, další na programy pro školy nebo na organizované akce na valech. Kromě toho se v areálu zámku pořádá velké množství kulturních akcí a valy obepínající zámek jsou i oblíbenou procházkovou relaxační trasou. To všechno si zaslouží nabízet návštěvníkům také základní doprovodné služby. Plnohodnotné návštěvnické centrum dostává po odchodu galerie  do Automatických mlýnů konečně šanci na zahájení stavby.

„Projektový záměr máme už od roku 2020. Vychází z architektonické studie, kterou pro Východočeské muzeum zpracovalo architektonické studio Transat architekti. Využívá budovu čp. 3, kde sídlily výstavní sály bývalé Východočeské galerie. Do přízemí umísťuje návštěvnické centrum a do patra výstavní prostory pro expozice vymístěné z historického paláce, což se týká zejména stálé expozice přírody. Hodnota první etapy této zakázky je podle projektové dokumentace ateliéru Masák & Partner necelých 82 milionu korun včetně DPH,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.

Stavět se bude za provozu

Stavební práce budou prováděny za provozu muzea a zároveň se stavbou reprezentativního sálu v paláci. Po dobu stavby tedy budou muset využívat jedinou přístupovou komunikaci jak  obě staveniště, tak i návštěvníci a zaměstnanci muzea. „Proto bude důležité průběh staveb spolu s běžným provozem dobře koordinovat,“ dodal Roman Línek.

S financováním pomůže Evropská unie

„Krajský rozpočet je potřeba hlídat a šetřit, proto zejména na podobné nadstavbové záměry hledáme zdroje také jinde. Pardubický kraj na tento projekt již získal Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace v rámci IROP v maximální výši 68 milionů korun. Rekonstrukce díky tomu přispěje k ochraně památkových hodnot hospodářských budov Zámku Pardubice a zkvalitní provozní vazby celého areálu,“ sdělil radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

(Pk)