Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Lapidárium představí kamenné památky od středověku do současnosti

Pardubický kraj jako zřizovatel Východočeského muzea připravuje na zámku Pardubice nejen velké investice, jako jsou projekty společenského sálu a návštěvnického centra, ale také menší úpravy, které zhodnotí a nově návštěvníkům zpřístupní některé dochované artefakty. Těmi jsou umělecké a architektonické kamenné prvky a památníky ze středověku, raného novověku, ale i 20. století, které muzeum vystaví v novém lapidáriu ve sklepních prostorách zámku.

„Na tuto investici pro příští rok jsme muzeu přidali do rozpočtu dva miliony korun, předpokládaná cena úprav je přibližně tři miliony včetně DPH. Lapidárium bude umístěné hned vedle numismatické expozice v podzemních místnostech pod hláskou. Mělo by být přístupné volně, tedy bez vstupného, a to od září příštího roku,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Velká část kamenných prací jsou raně novověké náhrobníky pocházející z větší části ze zrušeného městského hřbitova u kostela sv. Jana Křtitele v Pardubicích. Jedná se o náhrobníky drobných aristokratů, většinou úředníků pardubického panství, a jejich rodinných příslušníků z období 16. a 17. století. „Zatím máme část předmětů ve sklepních prostorách, kde nemohou být obdivovány veřejností, a některé jsou umístěny v exteriéru pardubického zámku v parkánovém příkopu, kde jsou sice k vidění, ale negativně tu na ně působí povětrnostní vlivy. Lapidárium je pro jejich prezentaci tím nejlepším řešením,“ řekl Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích.

Díky připravovanému projektu budou revitalizovány veškeré povrchy stěn a podlah, prostory budou doplněny o hlídání klimatu, systémy EZS, EPS a datové sítě. Místnost bude vybavena expozičním osvětlením a konstrukcemi pro umístění kamenných prvků lapidária. Následně bude provedeno odborné umístění všech prvků a doprovodné grafiky.