Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Když se čeští stavové postavili císaři – přednáška představí stavovský odboj roku 1547

České země byly součástí habsburské monarchie 400 let. Svou roli sehrály už v jedné z prvních krizí obřího soustátí. Český stavovský odboj v roce 1547 předznamenal další náboženské a politické spory, které vyvrcholily v roce 1618. V přednáškovém cyklu Od Žižky k sametu: tradice českých „rebelií“ tuto pozoruhodnou epizodu českých dějin, ve které svou roli sehráli i Pernštejnové, představí historik Petr Vorel. Přednáška se koná v úterý 22. října od 18 hodin v přednáškovém sále Východočeského muzea v Pardubicích.

„Rok 1547 představuje významný mezník v dějinách českého státu. Česká šlechtická i městská opozice tehdy většinově odmítla požadavek krále Ferdinanda vojensky podpořit zájmy Habsburků ve válce, kterou vedl císař Karel V. proti říšské, převážně luteránské opozici v Německu. Tato takzvaná šmalkaldská válka skočila v dubnu 1547 porážkou luteránské opozice. Mocenské převahy využil král Ferdinand i ke změně politických a ekonomických poměrů v českých zemích,“ upozorňuje Petr Vorel, historik Východočeského muzea a prorektor Univerzity Pardubice.

„Přednáška se zaměří hlavně na výsledky nových výzkumů této problematiky v evropském kontextu, které se týkají role papeže Pavla III. v počáteční fázi tohoto konfliktu, a také neobvyklé role, kterou v této souvislosti sehráli Jan z Pernštejna a jeho synové,“ dodává Petr Vorel.

Přednáškový cyklus Od Žižky k sametu: tradice českých „rebelií“ připomíná významné mezníky, kdy se Češi do dějin zapsali jako povstalci, rebelanti a revolucionáři. Přednášky se konají v přednáškovém sále vždy v úterý v 18 hodin. Vstupné 40 Kč.

Od Žižky k sametu: tradice českých „rebelií“

22. října 2019 – Stavovský odboj roku 1547 (Petr Vorel)

29. října 2019 – Stavovské povstání 1618–1620 (Jaroslav Pánek)

  1. listopadu 2019 – Selské rebelie roku 1680 a 1775 (Jaroslav Čechura)
  2. listopadu 2019 – Revoluční rok 1848 (Zdeněk Munzar)
  3. listopadu 2019 – Beseda s účastníky listopadu 1989 v Pardubicích