Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

„Kdy jste je viděli naposledy?,“ ptá se velká výstava na zámku

Koroptev, rak, koukol – pamatujete si, kdy jste je viděli naposledy? A co skřivan, křeček nebo kopřiva žahavka? Přijďte sobě i dětem připomenout živočichy a rostliny, které jste dříve běžně vídali, a postupně mizí z očí! V nové výstavě s příznačným názvem Kdy jste je viděli naposledy? odhalíte známé i překvapivé důvody postupujících negativních změn v naší přírodě. Východočeské muzeum v Pardubicích ji na Zámku Pardubice otevírá ve středu 16. listopadu.

Pestrost druhů a stavy populací mnoha z nich v naší krajině nebezpečně klesají. Přibývají ale „útočníci“ a „navrátilci“ – druhy invazní, expandující a druhy nedávno vzácné, které se nyní vracejí. Sýček obecný trpí hustotou i sterilitou trávníků a polí, kde jen těžko loví dostatek hmyzu, drobných savců a žížal. Syslovi obecnému zase schází nižší řidší travní porost, v kterém má přehled o blížících se predátorech. Z nižších poloh téměř vymizela zmije obecná, dříve typický had vřesovišť a rašelinišť doplácí na odvodňování krajiny.

Původní příroda rychle mizí

Nové výstavní sály muzea se proto promění v rozličná prostředí. Návštěvníky uvítá prázdná, téměř sterilní krajina, které dominuje obří červená kniha ohrožených druhů. „Původní živočichové a rostliny i jejich biotopy mizí z rozmanitých příčin, dnes navíc nebývalou rychlostí. Pokud chceme alespoň trochu pochopit, co se s naší přírodou děje, nezbývá než pečlivě zkoumat jednotlivé druhy, historii jejich výskytu, jejich biotopy, změny v krajině a mnoho dalších okolností. Někdy je to takřka detektivní práce a rozhodující příčina může být překvapivá,“ vysvětluje kurátor výstavy Jan Dolanský, vedoucí přírodovědného oddělení muzea.

Přibývají místní i exotické druhy

Životem bují další část výstavy, která připomíná spíš džungli. „Existuje celá řada rostlin i živočichů, kterým současná situace naopak vyhovuje, kolonizují nová území a jejich stavy stoupají. Pokud se do naší přírody navracejí dříve ohrožení živočichové a rostliny, je to většinou dobře. Méně prospěšný, ale velmi častý je naopak příchod druhů nepůvodních,“ upozorňuje Dolanský. Mezi takové patří třeba mediálně známý pavouk zápřednice jedovatá, exoticky působící pták vlha pestrá nebo podél železnic se šířící lomikámen trojprstý.

Do bobří nory a vzhůru k sokolímu hnízdu

Děti mohou poznávat zvířata a rostliny prostřednictvím her, hádanek a záludných úkolů. „Podle ocásku zkusí rozeznat lišku nebo vydru, prolezou i bobří noru a vydrápou se k sokolímu hnízdu. Zažijí, jaké je to bloudit jako los. Dozví se, které rostliny se trhat smí, a které ne a mohou samy přispět vlastními nápady a radami, jak lépe chránit přírodu,“ popisuje aktivity pro nejmenší návštěvníky edukátorka Monika Kabešová.

Postindustriální „oázy“

Zajímavá místa s mnoha vzácnými rostlinami a živočichy nejsou ale jen v rezervacích. Poslední útočiště nalézají některé druhy na postindustriálních stanovištích. A tak se ve výstavě objeví i místa, která bývala donedávna považována za nehezké jizvy v krajině, a volalo se po jejich urychlené rekultivaci, a která začínají být uznávána jako lokality významné pro ochranu přírody a zachování biodiverzity.

Výstava, nad kterou převzal záštitu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, je přístupná do 3. září 2023.