Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Jarní cyklus abonentních koncertů zahájí Barocco sempre giovane již 6. ledna 2022 na zámku v Pardubicích

Jarní cyklus koncertů zahájí Barocco sempre giovane koncertem ve Společenském sálu zámku v Pardubicích ve čtvrtek 6. ledna 2022 v 19 hodin s dirigentem a cembalistou Vojtěchem Spurným, sopranistkou Helenou Hozovou, tenoristou Ondřejem Holubem a basbarytonistou Romanem Hozou.
Úvodem zazní Suita B dur „Les Nations Georga Phillippa Telemanna, jakási procházka hudební kulturou evropských národů 18. století. Vojtěch Spurný se představí jako brilantní sólista v Koncertu pro cembalo a smyčce Pietra Domenicao Paradiese. Vrcholem večera bude úsměvné dílo Johanna Sebastiana Bacha. „Kantáta o kávě“ poněkud vybočuje z jeho převážně duchovně zaměřené tvorby. Kuriozitou je, že Bacha k jejímu napsání inspiroval protest proti tomu, že se Sasko pokoušelo vyhlásit zákaz pití kávy ženami.

Program koncertu:
Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Suita B dur „Les Nations“ TWV 55:B5

Pietro Domenico Paradies (1707–1791)
Koncert pro cembalo a smyčce

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Kaffeekantate: Schweigt stille, plaudert nicht BWV 211
(Kantáta o kávě BWV 211)

Další koncerty jarního cyklu abonentních koncertů Barocco sempre giovane:

Čtvrtek 10. února 2022 v 19 hodin
Zámek Pardubice – Společenský sál
Barocco sempre giovane
Indi Stivín – kontrabas, Jiří Stivín – flétna
Na programu: A. Vivaldi, G. Ph. Telemann, J. K. Vaňhal, W. A. Mozart

Hosty druhého abonentního koncertu Barocco sempre giovane ve Společenském sálu zámku v Pardubicích ve čtvrtek 10. února 2022 v 19 hodin budou legendární multiinstrumentalista, jazzman, improvizátor, ale také velký obdivovatel a interpret hudby starých mistrů, Jiří Stivín a jeho vnuk, přední český kontrabasista, vítěz a laureát mnoha mezinárodních interpretačních soutěží, Indy Stivín. Hudební publicisté o něm píší jako o „největší naději českého kontrabasu“ pro jeho propagování kontrabasu jako sólového nástroje, množství sólových recitálů a především komponování skladeb pro tento nástroj. Jeho hudební talent je považován za mimořádný, jeho hra je popisována jako technicky precizní a zároveň úchvatně zpívající. Je také držitelem Výroční ceny OSA pro nejúspěšnějšího českého hudebního skladatele vážné hudby do 30 let.

Čtvrtek 12. května 2022 v 19 hodin
Zámek Pardubice – Společenský sál
Barocco sempre giovane
Iva Kramperová, Markéta Čepická, Vít Chudý – housle, Jakub Čepický, Jiří Kabát – viola, Jan Zemen – violoncello
Na programu: A. Vivaldi, J. S. Bach, G. Ph. Telemann, G. M. Monn

Stalo se ž tradicí, že součástí abonentní sezóny Barocco sempre giovane je každoročně koncert, na kterém vystoupí v roli sólistů členové souboru. Tentokrát to bude Iva Kramperová a Markéta Čepická v houslovém dvojkoncertu Antonia Vivaldiho, Jiří Kabát a Jakub Čepický ve violovém dvojkoncertu Georga Phillippa Telemanna, Vít Chudý v houslovém koncertu Johanna Sebastiana Bacha a Jan Zemen v cellovém koncertu Georga Mathiase Monna.

Čtvrtek 9. června 2022 v 19 hodin
Evangelický kostel Pardubice
Barocco sempre giovane
Jiří Lábus, Vilma Cibulková, Vilém Udatný – recitace, Gustáv Beláček – bas, Vilém Veverka – hoboj
Na programu: A. Lustig, J. S. Bach

Zdánlivě nesourodé spojení dvou velkých uměleckých děl. Kantátu Ich habe genug (Mám již všeho dost) pro sólový bas, hoboj a smyčce zkomponoval Johann Sebastian Bach roku 1727 na text neznámého autora. Odkazuje na vyprávění o zbožném starci z jeruzalémského chrámu, Simeonovi. Tématem je smrt jako vysvobození ze světa prostoupeného bídou a zoufalstvím. Epická báseň Arnošta Lustiga „Kantáta“ je obžalobou nejhrůznějšího zločinu v historii lidstva, Šoa. Navzdory tomu ani jedna z těchto kompozicí nekončí beznadějí: „Říkají nám naši mudrcové, že sice není možno neplakat, že ale věčný pláč nás samotné by zničil, až bychom byli jako ti, nad nimiž pláčeme… Budoucnost je jinde, neboť vzpomínka je jenom polovina bytí“. (Arnošt Lustig)
Tento hudebně – literární projekt vznikl ve spolupráci Josefa Krečmera a Evy Lustigové, dcery Arnošta Lustiga, která se současně ujala jeho režie. Je připomínkou výročí 80 let transportů židů z Pardubic a okolí.

Jarní cyklus abonentních koncertů Barocco sempre giovane se uskuteční bez omezení za předpokladu, že dodržíme všechna vládou nařízená hygienická opatření.

Zdroj: BSG