Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Grafiky Iva Křena nově ve stálé expozici S.K.L.E.M.

Ivo Křen, kurátor sbírky skla Východočeského muzea v Pardubicích a aktivní výtvarník, mistr barevného linorytu, zanechal během tří desetiletí svého působení v muzeu nesmazatelnou stopu. Dokončení svého životního díla – expozice českého skla S.K.L.E.M. – se nedočkal, zemřel nedlouho před jeho završením. Památku Iva Křena se jeho kolegové rozhodli nyní připomenout doplněním expozice o jeho linoryty, které doplňují vystavená díla sklářských výtvarníků. Zápůjčka Křenových děl ze soukromé sbírky na pardubickém zámku bude dlouhodobá.

Práce Iva Křena přinesla Východočeskému muzeu v Pardubicích renomé a svébytnou, ve světovém měřítku jedinečnou kolekci ateliérové sklářské tvorby a designu. V muzeu pracoval od roku 1989 a vedle skla a designu se věnoval dalším uměleckým a umělecko-průmyslovým sbírkám. „Kolekce zhodnotil v řadě výstav, jejichž výpověď byla vždy úžasným exkurzem do hloubky tématu v kontextu a souvislostech, přičemž vždy s notnou dávkou jemného a rafinovaného humoru. Vše, co dělal, mělo váhu a veliký přesah, neboť Ivo nebyl jen muzejník, ale především umělec a mezinárodně uznávaný grafik srdcem srostlý s Pardubicemi a regionem,“ připomněl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Komentovaná prohlídka v galerii i muzeu

Ve spolupráci s Východočeskou galerií a sklářskou skupinou Rubikon se v sobotu 5. listopadu od 16 hodin uskuteční také koná komentovaná prohlídka výstavy Ivo Křen v Domě U Jonáše, kde je vystavena Křenova linorytová grafická tvorba, s pokračováním v zmíněné expozici S.K.L.E.M. v prostorách zámku. Vstupné je 40 korun, vstupenky se prodávají na pokladně Východočeské galerie v Pardubicích.